Kontakt

NAVI -ledningsgrupp

Katri Malmi
Vilma Saarinen Ordförande

vilma.saarinen@helsinki.fi

Tarja Liljendahl Ungdomssekreterare, Nuori kirkko ry

tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi

0400 279 3760

Tanja Holm
Alma Laukkanen 2. viceordförande
Ville Lehonmaa 2. viceordförande

ville.lehonmaa@helsinki.fi

050 431 7240

Mika Savolainen NAVI-sekreterare

mika.savolainen@nuorikirkko.fi

044 024 3435

Stiftsrepresentanter

Tatu Karvonen Uleåborgs stift

tatunpostia@gmail.com

045 3477133

Anton Sutinen Kuopio stift

anton.sutinen@gmail.com

050 305 1120

Roni Vatto Helsingfors stift

roni.vatto@gmail.com

0400 344 038

JASMIN RISTOLAINEN SUPPLEANT, HELSINGFORS STIFT
Ilona Vehmas Lapua Stift

vehmas.ilona@gmail.com

Aapo Tähkäpää Suppleant, Lapua Stift

aapo.tahkapaa@gmail.com

050 541 4610

Urban Back Borga Stift
Axel Kaaro Suppleant, Borga Stift

Föreningsrepresentanter

NAVI-gruppen är öppne för alla föreningar som fungerar i evangeliska-lutherska kyrkans kretsar. Om er förening är intresserad av att ha en representant i NAVI-gruppen, kontakta då NAVI:s sekreterare på navi@nuorikirkko.fi

NAVI-gruppen består nu av följande föreningars representanter:

Enja Seppänen TYT
Aleksander Nykvist TSF

alnykvis@åbo.fi

Emma Olander Suppleant, TSF
Tiia Viirre O'DIAKO

hengellinen@odiako.fi

Aleksi Murtojärvi Finska Missionssällskapet
Maija Sihvola SUPPLEANT, Finska Missionssällskapet
Saara Alamäki Fides Ostiensis
Marko Koskelo Suppleant, Fides Ostiensis
Mikko Karhunen Kansan Raamattuseura