Kontakt

NAVI -ledningsgrupp

Katri Malmi
Katri Malmi Ordförande

katri.malmi@helsinki.fi

050 439 5564

Tarja Liljendahl Ungdomssekreterare, Nuori kirkko ry

tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi

0400 279 3760

Ville Lehonmaa 1. viceordförande

ville.lehonmaa@helsinki.fi

050 431 7240

Tanja Holm
Tanja Holm 2. viceordförande

tanjaeholm@gmail.com

Mika Savolainen NAVI-sekreterare

navi@nuorikirkko.fi

044 024 3435

Stiftsrepresentanter

Tatu Karvonen Uleåborgs stift

tatunpostia@gmail.com

045 3477133

Tiina Kilpivaara Suppleant, Uleåborgsstift
Anton Sutinen Kuopio stift

anton.sutinen@gmail.com

050 305 1120

Roni Vatto Helsingfors stift

roni.vatto@gmail.com

0400 344 038

Ilona Vehmas Lapua Stift
Borgå Stift Suppleant, Lapua Stift

aapo.tahkapaa@gmail.com

050 541 4610

JASMIN RISTOLAINEN SUPPLEANT, HELSINGFORS STIFT

Föreningsrepresentanter

NAVI-gruppen är öppne för alla föreningar som fungerar i evangeliska-lutherska kyrkans kretsar. Om er förening är intresserad av att ha en representant i NAVI-gruppen, kontakta då NAVI:s sekreterare på navi@nuorikirkko.fi

NAVI-gruppen består nu av följande föreningars representanter:

Vilma Saarinen TYT
Suppleant, TYT
Aleksander Nykvist TSF

alnykvis@åbo.fi

Hanna Maria Johansson Suppleant, TSF

johansson.hanna@yahoo.se

040 0260573

Alma Luukkanen O'DIAKO

hengellinen@odiako.fi

Niko Lehti Suppleant, O'Diako
Maija Sihvola Finska Missionssällskapet
Saana Koivisto SUPPLEANT, Finska Missionssällskapet
Marko Koskelo Fides Ostiensis
Mikko Karhunen Kansan Raamattuseura