2. varapuheenjohtajan mietteitä kirkollisesta vaikuttamisesta

NAVI-ryhmä esittäytyy kevään aikana! Joka viikko pääset täällä blogissa tutustumaan yhden hiippakunnan tai järjestön edustajaan ja voit samalla viikolla seurata kunkin navilaisen eloa ja arkea Instagramissa ja Twitterissä.


Tällä viikolla esittäytymisvuorossa on NAVI:n 2. varapuheejohtaja ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen varsinainen jäsen Ville, 21 sekä TYT:n varaedustaja Petra, 21.


”Olen Ville ”Lexa” Lehonmaa, NAVI:n 2. varapuheenjohtaja ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT:n edustaja. Opiskelen siis teologiaa Helsingin yliopistossa ja toimin seurakunnan luottamushenkilönä Vantaalla. Kuulin NAVI:sta ensimmäisen kerran vuoden 2014 seurakuntavaalien jälkeen tultuani valituksi luottamushenkilöksi. Toimintaan lähdin mukaan kuitenkin vasta loppuvuodesta 2015, kun TYT haki keskuudestaan NAVI-edustajaa.
Olen mukana, koska kirkollisdemokratia on minulle läheinen asia. Näen nuorten riittävän edustuksen tärkeänä kaikessa päätöksenteossa, mutta havaintojeni mukaan kirkollisessa päätöksenteossa ikäjakauma vääristyy entisestään. NAVI:n tärkeä tehtävä on edistää nuorten edustajuutta ja äänen kuuluvuutta sekä paikallisessa, että valtakunnallisessa kirkon päätöksenteossa. Haluaisin myös kovasti nähdä NAVI:n asiantuntijatahona jota konsultoidaan kirkon nuorten jäsenten mielipiteissä ja osallistamisessa.
Oman kokemukseni mukaan nuorta luottamushenkilöä kyllä kuullaan ja arvostetaan seurakunnassa, mutta nuoria luottareita on hyvin vähän. Teillä kaikilla onkin siis oiva tilaisuus edustaa juuri oman alueenne nuoria ja pitää siten huolta että myös tulevat sukupolvet kokevat kirkon omakseen. Edustamassani TYT:ssä opiskelee monia Suomen kirkon tulevia pappeja ja voinkin ylpeänä sanoa että fiksua porukkaa on tulossa täyttämään väheneviä virkoja. Seurakunnan todellinen sydän ovat kuitenkin seurakuntalaiset ja siksi on tärkeää välittää vahva ja dynaaminen yhdessä päättämisen perinne myös nykyisille nuorille aikuisille.
Palatkaamme kuitenkin ideaalien ja tulevaisuuden kehityslinjojen maailmasta vielä takaisin nykytodellisuuteen ja kirkon arkeen. Elämme rippikoulutyön aktivoitumisen aikaa. Monissa seurakunnissa kesän rippikoulujen alkutapaamiset ovat alkaneet tai alkavat lähiviikkoina. Itsekin tapasin juuri ensimmäistä kertaa tulevat leiriläiseni. En kokisi voivani toimia luottamushenkilönä ilman aktiivisita kontaktia seurakunnan arkeen, ja se arki konkretisoituu nyt erittäin vahvasti. Luottamushenkilökin on seurakunnan palvelija ja monesti kokousmuistioita selatessa tai opintoihin liittyvää uskonnonfilosofian esseetä yön pimeinä tunteina kirjoittaessa ei muista että jokaisen kristityn tärkein tehtävä on toisen ihmisen kohtaaminen. Lopuksi kehotankin keskittymään lähimmäisesi kohtaamiseen, sillä hän sinun kanssasi luo seurakunnan.
Ota NAVI:in yhteyttä jos heräsi kysymyksiä tai mielenkiintoa ja seuraa meitä Twitterissä ja IG:ssä @naviryhma. Aurinkoista kevään alkua kaikille!”

TYT:n varaedustaja Petra Harju
”Olen Petra Harju, 21-vuotias teologian opiskelija. Olen NAVI:ssa TYT:n (Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys) varaedustajana. Ensimmäistä kertaa kuulin NAVI:sta jo vuosia sitten, joskaan tarkkaa hetkeä en muista. Toimintaan päädyin kuitenkin hieman vahingossa: yhdistyksemme varaedustajalle oli tarvetta, ja koska toimin TYT:n hallituksen työelämävastaavana, oli luontevaa lähteä oman jaostoni alle kuuluvaan opiskelijaedustajatehtävään. Päätös on kuitenkin osoittautunut erinomaiseksi (vaikka Lexa tehokkaana toimijana tekeekin minut turhaksi!).


Pidän erityisen tärkeänä sitä, että NAVI yhdistää nuoria vaikuttajia. Teologian opiskelijat hyötyvät siitä, että tekevät yhteistyötä nuorten luottamushenkilöiden ja muiden kirkollisten vaikuttajien kanssa, ja vastaavasti toivon NAVI:n luottamushenkilöiden saavan hyötyä yhteistyöstä opiskelijajärjestöjen edustajien kanssa. Meillä on kuitenkin yhteinen tavoite saada nuorten ääni esiin!

Kirkollisella sektorilla kunnostaudun itse käytännön puolella tehdessäni kausittain töitä nuorten parissa. Kotiuduin eilen hiihtolomariparilta, ja huomisessa leipäsunnuntain messussa konfirmoidaan 21 nuorta ja kaunista riparimussua. Paaston puoliväli on saavutettu, ja suuri juhla lähestyy!”