Avoimin mielin mukaan uuteen seurakuntaan!

Tulevaisuusvaliokunta toi esille mietinnössään nuorten sekä nuorten aikuisten ajatuksia kirkon jäsenyydestä: milleniaalit ja Z-sukupolveen kuuluvat etsivät merkityksellisyyttä ja itse saatuja kokemuksia kirkosta, kirkkoon kuuluminen ei ole heille itsestäänselvyys, eivätkä he koe että uskontoa tarvitaan osaksi elämän taitekohtia. Me NAVI-ryhmässä haluamme tuoda esille kirkon tarjoamia mahdollisuuksia juuri nuorten aikuisten elämän suuressa taitekohdassa. Tämä taitekohta on kotoa muuttaminen uuteen (opiskelu)kaupunkiin, mikä on ajankohtaista nyt, kun syyslukukausi on alkanut.

Uusi opiskelupaikka voi löytyä pitkänkin matkan päästä kotipaikkakunnalta, ja samalla tuttu seurakunta jää jopa monen tunnin ajomatkan päähän, mikä hankaloittaa osallistumista kyseisen seurakunnan toimintaan. Usein oma kotiseurakunta tai -järjestö koetaan myös paikkana, jota on mahdoton korvata. Tämä ajattelutapa ei itsessään ole väärin, sillä siellä syntyneet muistot ja kaverisuhteet ovat korvaamattomia. Aikaisemmista kokemuksista (tai niiden puutteesta) huolimatta on kuitenkin hyvä ottaa selvää, mitä tarjottavaa uuden paikkakunnan seurakunnalla on, sillä se voi muodostua paikaksi, josta saa uusia hienoja muistoja ja ihmissuhteita. Yhteys seurakuntaan ja uusiin ihmisiin voi olla voimavara kaiken muutoksen keskellä. Seurakunnan toiminnassa ei käy vain tietynlaisia ihmisiä, vaan sieltä voi löytyä paljon erilaisista lähtökohdista olevia ja erilaisen ajattelumaailman omaavia ihmisiä, joita yhdistää positiivinen suhtautuminen uskonnollisiin ja syvällisiin teemoihin.

Uusi asuinpaikka tarjoaa myös uuden mahdollisuuden päästä mukaan kirkolliseen toimintaan, ja siihen voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut mihinkään kristilliseen toimintaan oman konfirmaation jälkeen. Tapahtumat, kuten keskusteluillat ja nuorten messut, ovat avoimia kaikille eikä seurakunnan jäsenyyttä kysytä ovella.

Muutossa on aina omat haasteensa, ja uudessa paikassa tukiverkoston löytäminen on niistä tärkeimpiä. Seurakunnan yhteydestä voi löytää elämäänsä ihmisiä, jotka voivat auttaa silloin, kun on tarvetta. Seurakunnat tarjoavat mahdollisuuden myös vapaaehtoistyöhön, josta voi saada elämään sisältöä ja uusia ajatuksia tulevaisuuteen. Usein kilpailu ensimmäisistä kesätyöpaikoista on kovaa, joten vapaaehtoistyön esilletuominen ansioluettelossa voi olla myös valttikortti, joka nostaa tietyn ansioluettelon esiin muiden joukosta.

Seurakuntavaalien lähestyessä kannattaa myös ruveta huomaamaan seurakunnassa niitä asioita, joihin voi vaikuttaa äänestämällä. Nuorten aikuisten näkyvyyden nostamiselle vaalit ovat loistava paikka, sillä äänestysprosentin pienuuden vuoksi oman ehdokkaan (tai oman itsensä) läpi pääseminen on täysin mahdollista ja kiinni omasta aktiivisuudesta. Nuorten aikuisten asioiden ei tulisi olla kirkolle vieraita, ja siksi myös nuorten aikuisten äänen pitäisi kuulua päätöksenteossa vahvemmin. Kirkosta saadaan nuorten aikuisten näköinen vain vaikuttamalla, osallistumalla ja tekemällä.

NAVI haluaa rohkaista ja kannustaa juuri sinua tutustumaan uuden paikkakunnan seurakuntien ja kristillisten järjestöjen tarjontaan. Nuorten aikuisten toiminnan tulee olla avointa ja sen tulee olla tarkoitettu kaikille taustasta riippumatta. Mitä enemmän nuoria aikuisia toiminnassa käy, sitä monimuotoisempaa ja avoimempaa toiminta on. Tule siis mukaan tekemään toiminnasta ja kirkosta sinun näköistäsi!