Kannanotto: Nuorilla luottamushenkilöillä on korkea motivaatio vaikuttaa kirkkomme tulevaisuuteen

""

Seurakuntavaaleista on kulunut pian noin vuosi ja uudet luottamushenkilöt ovat ehtineet jo työskennellä luottamustehtävissä. Harmillisesti syksyllä 2022 kirkkovaltuustoon valituista alle 30-vuotiaiden osuus jäi vain neljään prosenttiin kaikista valituista. Vuoden 2018 vaaleihin verrattuna luku laski 1,5 prosenttiyksikköä. Seurakuntaneuvostoihin valittujen alle 30-vuotiaiden osuus laski 2,2 prosenttiyksikköä. Luvut kertovat karuja faktoja nuorten aikuisten vähäisestä määrästä kirkon päättävissä elimissä. […]

Kannanotto: Valitsijayhdistykset – panostakaa nuoriin ehdokasasetteluissa

NAVI-ryhmä korostaa, että kirkolliskokouksen ikärakenne on ollut jo pitkään liian vanha. Nuorten tulisi päästä päättämään siitä kirkosta, jonka täysivaltaisia jäseniä he ovat nyt ja tulevaisuudessa.   Kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelu on ajankohtaista juuri nyt. Tieto vaaleista, valitsijayhdistyksistä ja ehdokasasetteluista on ollut usein saatavuudeltaan rajoittunutta. Siksi NAVI-ryhmä painottaa, että valitsijayhdistysten ja listojen tulisi panostaa ehdokasasetteluissaan nuoriin ehdokkaisiin ja […]

Kummiudesta

Kummina oleminen tarkoittaa evl-sivuston mukaan luottamustehtävää, jonka kirkko ja lapsen vanhemmat antavat. Kummin tehtäviksi luetellaan kummilapsensa aikuisena ystävänä oleminen ja  lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen.  Joka vuosi kesäkuun alkupuolella vietetään valtakunnallista kummipäivää. Päivän on tarkoitus olla juhla kummiudelle –  tälle elämän pitkälle ihmissuhteelle. Kummipäivä voi olla ilon päivä, mutta kummiuteen voi liittyä monia negatiivisiakin tuntemuksia.  Kummina […]

Nuori luottamushenkilö: vastaa kyselyyn!

NAVI on tehnyt kyselyn nuorille luottamushenkilöille! Kyselyllä pyrimme kartoittamaan nuorten luottamushenkilöiden ajatuksia luottamushenkilönä toimimisesta. Vastauksia hyödynnämme nuorten luottamushenkilöiden tukemiseen toimintamme kautta sekä kannanottojen kirjoittamiseen. Kysely on mahdollista täyttää suomeksi tai ruotsiksi! Toivomme, että kyselyyn vastataan viimeistään 23.4.2023. Kysely suomeksi: https://forms.gle/T6dX3xT9xDPhMRhy9 Kysely ruotsiksi: https://forms.gle/kTKt4LKgJwHfF3Hn6 Kyselyn täyttämisessä menee 5-15 minuuttia ja se sisältää monivalintakysymyksiä ja lyhyitä kirjoittamista vaativia kysymyksiä. 

Ung förtroendeval: svar på enkät!

NAVI har skapat en enkät för unga förtroendevalda! Med enkäten försöker vi kartlägga unga förtroendevaldas tankar om att fungera som förtroendevald. Svaren använder vi för att stöda unga förtroendevalda genom vår verksamhet samt för att skriva uttalanden. Det är möjligt att svara på enkäten på svenska eller finska! Enkäten på svenska: https://forms.gle/kTKt4LKgJwHfF3Hn6 Enkäten på finska: https://forms.gle/T6dX3xT9xDPhMRhy9 Vi […]

KOMMENTTIPUHEENVUORO MILLENIAALIEN KIRKKO –ARTIKKELIKOKOELMAAN

Kirkkohallitus on osana kirkon strategian toimeenpanoa organisoinut Milleniaalien kirkko –ohjelman, jonka tiimoilta sen Tutkimus ja koulutus –yksikkö on julkaissut Sini Mikkolan ja Suvi-Maria Saarelaisen toimittaman artikkelikokoelman ”Milleniaalien kirkko”. Siinä kartoitetaan 12 artikkelin voimin näköaloja milleniaalisukupolven hengellisyyteen ja kirkkosuhteeseen sekä hahmotellaan toimintaympäristöjä, joita kirkon kannattaisi vallitsevissa tilanteissa tiedostaa. Koska milleniaaleista ainakin nuorimmat ovat vielä määritelmällisesti nuoria […]

NATGT – Nuorten aikuisten työn Get Together Tampereella 4.5.2023

Kuvassa puinen kirkontorni kaupungin keskellä. Kuvan vasemmassa yläreunassa otsikko "NATGT - Nuorten aikuisten työn Get Together Tampereella 4.5.2023".

Kaipaatko uusia ideoita nuorten aikuisten työhön? Haluatko jakaa onnistumisen kokemuksia jatavata kollegoita eri puolelta Suomea? Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI järjestää toukokuun ensimmäisellä viikolla Tampereella nuorten aikuisten työn verkostotapaamisen eli NATGT:n. Tapahtuma on järjestyksessään toinen laatuaan. Ensimmäinen verkostotapaaminen järjestettiin lokakuussa 2021 Tikkurilan kirkolla, jolloin mukaan oli kutsuttu seurakuntien työntekijöitä ja oppilaitostyöntekijöitä pääkaupunkiseudulta. Tällä kertaa NAVI haluaa […]

NAVI ja LNK järjestävät webinaarisarjan seurakuntavaaleista nuorten ehdokkaiden tukemiseksi

Lasten ja nuorten keskus ja Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI järjestävät syksyllä webinaarisarjan seurakuntavaalien tiimoilta. Webinaarisarjan tarkoitus on tarjota tietoa ja tukea yhtäältä ehdokkuudesta kiinnostuneille nuorille ja toisaalta auttaa kirkon ja seurakuntien työntekijöitä huomioimaan nuoria vaalikampanjoinnissa ja luottamuselinten työskentelyssä. Webinaarit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, joten mukaan voi liittyä taustasta, iästä tai ammattiryhmästä riippumatta. Tarjolla on […]

NAVI: Vetoomus vaalilautakunnille seurakuntavaalien ennakkoäänestyspisteistä korkeakouluille

""

Arvoisa vaalilautakunta,  Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ennakkoäänestys kannattaa toteuttaa siellä, missä seurakuntalaiset luontevasti liikkuvat. Erityisesti oppilaitokset ovat osoittautuneet hyviksi ennakkoäänestyspaikoiksi nuorten kannalta. Sovittehan paikallisten opetustoimenjärjestäjien kanssa aiheesta hyvissä ajoin. Asiaan kannustavat myös Opetushallitus ja Kirkkohallitus yhdessä (Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2022).  Vaikka Opetus- ja Kirkkohallituksen yleiskirje on painottunut kirjeessään toisen asteen oppilaitoksiin, me NAVI:ssa näemme, että […]

Nuorisoalan toimijat: 5 + 1 vinkkiä, joilla huomioit lapsivaikutusten arvioinnin seurakuntavaaleissa!

19.5.2022 Lapsivaikutusten arviointi on seurakuntien lakisääteinen tehtävä. Lapsivaikutukset eivät koske vain pieniä lapsia, vaan koko alle 18-vuotiaiden ikäryhmää. Kokosimme seurakuntavaaleja varten vinkkilistan lapsivaikutusten arvioinnista ja nuorten huomioimisesta vaaleissa. Toivomme, että viesti välitetään myös seurakuntaneuvostoille esimerkiksi neuvoston kokouksen muihin asioihin tai luottamushenkilöviestintään muuta kautta.  Huolehdi äänestyspaikat lähelle nuoria   Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ennakkoäänestys tulisi toteuttaa […]