Kummiudesta

Kummina oleminen tarkoittaa evl-sivuston mukaan luottamustehtävää, jonka kirkko ja lapsen vanhemmat antavat. Kummin tehtäviksi luetellaan kummilapsensa aikuisena ystävänä oleminen ja  lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen.  Joka vuosi kesäkuun alkupuolella vietetään valtakunnallista kummipäivää. Päivän on tarkoitus olla juhla kummiudelle –  tälle elämän pitkälle ihmissuhteelle. Kummipäivä voi olla ilon päivä, mutta kummiuteen voi liittyä monia negatiivisiakin tuntemuksia.  Kummina […]

Nuori luottamushenkilö: vastaa kyselyyn!

NAVI on tehnyt kyselyn nuorille luottamushenkilöille! Kyselyllä pyrimme kartoittamaan nuorten luottamushenkilöiden ajatuksia luottamushenkilönä toimimisesta. Vastauksia hyödynnämme nuorten luottamushenkilöiden tukemiseen toimintamme kautta sekä kannanottojen kirjoittamiseen. Kysely on mahdollista täyttää suomeksi tai ruotsiksi! Toivomme, että kyselyyn vastataan viimeistään 23.4.2023. Kysely suomeksi: https://forms.gle/T6dX3xT9xDPhMRhy9 Kysely ruotsiksi: https://forms.gle/kTKt4LKgJwHfF3Hn6 Kyselyn täyttämisessä menee 5-15 minuuttia ja se sisältää monivalintakysymyksiä ja lyhyitä kirjoittamista vaativia kysymyksiä. 

Eduskuntavaalit ovat täällä!

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 22.3-28.3. Ennakkoon äänestääksesi sinun tarvitsee vain tuoda henkilökortti ja mennä mihin tahansa ennakkoäänestyspaikkaan. Viime eduskuntavaaleissa hieman yli puolet 18–24-vuotiaista äänesti. Tämän toivomme muuttuvan näissä vaaleissa. Jos et tiedä ketä äänestää, voit tehdä esimerkiksi nuorten vaalikoneen, joka on suunniteltu erityisesti nuorille ja käsittelee nuorille tärkeitä asioita. Nuorten ääni on uskomattoman tärkeä, ja lapsia ja […]

KOMMENTTIPUHEENVUORO MILLENIAALIEN KIRKKO –ARTIKKELIKOKOELMAAN

Kirkkohallitus on osana kirkon strategian toimeenpanoa organisoinut Milleniaalien kirkko –ohjelman, jonka tiimoilta sen Tutkimus ja koulutus –yksikkö on julkaissut Sini Mikkolan ja Suvi-Maria Saarelaisen toimittaman artikkelikokoelman ”Milleniaalien kirkko”. Siinä kartoitetaan 12 artikkelin voimin näköaloja milleniaalisukupolven hengellisyyteen ja kirkkosuhteeseen sekä hahmotellaan toimintaympäristöjä, joita kirkon kannattaisi vallitsevissa tilanteissa tiedostaa. Koska milleniaaleista ainakin nuorimmat ovat vielä määritelmällisesti nuoria […]

NAVI:n puheenvuoro Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa Turussa 5.5.2022

Tänään suunnitelmissa on puhua kirkon tulevaisuudesta sekä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tilanteesta kirkossa. Ilo nähdä teidät kaikki täällä, kiinnostuneina kohtaamaan, tutustumaan ja kuuntelemaan toinen toisiamme. Kolme vuotta sitten silloinen NAVI:n puheenjohtaja Vilma Saarinen sanoi tämän tapahtuman puheessaan: “Nuoret eivät ole keskeneräisiä aikuisia emmekä ole myöskään kristittyinä sen keskeneräisempiä kuin mitä aikuiset ovat.“ Tämän ajatuksen […]

Seurakuntavaalit 2022: Jussi Huttunen nuorten äänenä valtuustossa

Juuan seurakunnassa Pohjois-Karjalassa kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii 27-vuotias Jussi Huttunen. Huttunen nousi vuoden 2018 seurakuntavaaleissa ensikertalaisena oman seurakuntansa ääniharavaksi ja sen myötä silloin 24-vuotiaalle Huttuselle aukesi paitsi paikka kirkkovaltuustossa, myös valtuuston puheenjohtajuus.  ”Lähdin rippikoulun jälkeen isoseksi ja siitä edelleen isoisoksi ja apulaisohjaajaksi, ja olen ollut kesäteologinakin”, Huttunen kertoo taustastaan kotiseurakunnan toiminnassa. Sittemmin hän on toiminut kotiseurakunnassaan […]

Nuorten aikuisten hengellisyys -kysely

Taustalla näkyy pieni osa paidasta ja rististä kaulassa.

Korona-aika on rajoittanut kokoontumista ja siten esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksiin osallistumista. Millaisia hengellisiä tarpeita ja toiveita nuorilla aikuisilla on yhteiskunnan avautuessa ja pandemian jälkeen?   Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on luonut kyselyn, jolla kartoitetaan nuorten aikuisten hengellisyyttä erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vaikutuspiirissä. Kysely on suunnattu ensisijaisesti 18–29-vuotiaille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille, ja se on auki 17.12.2021 […]

Avoimin mielin mukaan uuteen seurakuntaan!

Nuoria ihmisiä eväsretkellä.

Tulevaisuusvaliokunta toi esille mietinnössään nuorten sekä nuorten aikuisten ajatuksia kirkon jäsenyydestä: milleniaalit ja Z-sukupolveen kuuluvat etsivät merkityksellisyyttä ja itse saatuja kokemuksia kirkosta, kirkkoon kuuluminen ei ole heille itsestäänselvyys, eivätkä he koe että uskontoa tarvitaan osaksi elämän taitekohtia. Me NAVI-ryhmässä haluamme tuoda esille kirkon tarjoamia mahdollisuuksia juuri nuorten aikuisten elämän suuressa taitekohdassa. Tämä taitekohta on kotoa […]

Seurakuntavaalit osaksi rippikouluopetusta

Telttoja keskellä metsää.

Kesä ja rippikoulut ovat alkamassa, joten kannattaa ottaa haltuun (ja käyttöön!) NAVIn uusi rippikoulumateriaali ja lukea alta, miksi nuorille on tärkeää puhua seurakuntavaaleista ja vaikuttamisesta! Yksi rippikoulutyön perustavanlaatuisista tehtävistä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä kristillisessä kontekstissa valmistaakseen häntä täysivaltaiseksi seurakuntalaiseksi. Seurakunnan asioihin vaikuttaminen ja niistä päättäminen seurakuntavaalien muodossa ovat keskeisiä oikeuksia, jotka nuori saa […]

Navin uusi puheenjohtajisto valmistelee vuoden 2022 seurakuntavaaleja

Kolmen nuoren henkilön kasvot.

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on valinnut uuden puheenjohtajiston. Puheenjohtajana jatkaa toiselle kaudelle Ville “Lexa” Lehonmaa, varapuheenjohtajiksi valittiin uudet Ilona Vehmas Jyväskylästä ja Saara Alamäki Joensuusta. Vuosi 2021 on lähtenyt Navissa käyntiin vaalivalmistelujen tunnelmissa, sillä seurakuntavaalit häämöttävät jo ensi vuonna. Tänä vuonna mietitään Navin vaalitavoitteet, valmistellaan materiaaleja ja mietitään tapoja, joilla rohkaista nuoria äänestäjiä ja ehdokkaita. […]