#shoutoutfromnavi

Paljon erialisia hymiöitä. Vieressä lukee #shoutfromnavi.

NAVI, som fungerar tillsammans med Nuori Kirkko ry (övers. Ung Kyrka rf), består av kristna föreningar samt stifts representanter. NAVI förebygger ungas och unga vuxnas påverkningsmöjligheter i Finlands ev. lut. kyrka både nationellt och lokalt. Vi vill uppmuntra kristna samfälligheter att utveckla verksamheten för 15-30-åringar, tänker NAVI lyfta fram framgångar och nya öppningar från hela […]