Förhandsröstning på skolor och läroinstitut -säger de unga!

I det kommande församlingsvalet väljs församlingarnas beslusfattare. Det är allmän känt att röstnings aktiviteten i valen är lågt, för fyra år sen låg röstningsprocenten på (15%) av alla församlingsmedlemmar i Finland. För under 30 åringar låg procenten även lägre och för 16-17 åringar stod procenten på endast 10%. Ungas låga aktivitet i valet är intressant eftersom unga är den gruppen församlingsmedlemmar som är mest aktiva i vårt stift. I skriftskolan når vi ca 80% av de finska ungdomarna och en stor andel av dem fortsätter som aktiva inom församlingens ungdomsarbete eller hjälpledarskolning, ändå når vi bara en bråkdel av dessa redan aktiva medlemmarna när det kommer till valet.

Vad är då orsakerna till varför unga inte ser påverkade som deras grej, trots att de annors deltar aktivt i verksamheten?

Vi i NAVI tror att det finns 4 huvudsakliga faktorer som påverkar på ungas aktivitet i beslutsfattandet. 1) informationsbrist, unga saknar helt enkelt information 2) beslutsfattarnas negativa attityder mot unga 3) oflexibla och tröga arbetssätt 4) bristen på sätt att påverka med låg tröskel.

NAVI tror att med att göra påverkandet enkelt kommer de ungas aktivitet att stiga. Ett konkret sätt att göra detta är att placera förhandsröstningsställen på platser där unga naturligt rör sig på. UK diskuterade även ärendet i Januari på Lärkkulla och beslöt att detta är något som alla församlingar i borgå stift borde sträva efter.

Tanja Holm i talarstolen på UK. Tanja presenterar initiativet om församlingsvalet.

Dessutom listade UK upp ett antal andra tips åt församlingarna hur de kan jobba för att höja ungas aktivitet i valet. Tipsen hittar du under bilden.

UKs opinionsundersökning före plenum öppning visade redan en klar trend.

Strategierna som UK diskuterade om var följande:

 

  • Om skolorna inte tar emot kan förhandsröstningen ordnas på platser i närheten av skolor eller andra ställen som är naturliga för ungdomar tex. bibliotek, mataffärer, köpcenter och ungdomslokal.
  • I skriftskolan ta upp om vad församlingsvalet är, och hur det påverkar församlingen på ett mera lättförståeligt sätt. UK uppmanar att använda Navis material (naviryhma.fi) som är enkelt att förstå. Mera valinfo hittas även på info.forsamlingsvalet.fi
  • Använda unga vuxna som valfunktionärer
  • Ordna informationstillfällen för äldre ungdomar, där man kan diskutera om församlingsvalet. Vad det innebär att ställa upp och vad man binder sig till.
  • Församlingarna kan informera mer tydligt åt t.ex. studeranden men även andra att man på föradsrösningen kan rösta var som helst i Finland. Man är alltså inte bunden till den egna församlingens vallokal.
  • Församlingen kan sträva till att hålla (råds, fullmäktige)möten under tider som är lämpligare för unga (inte mitt i veckan).
  • Att bjuda på mat i samband med information om församlingsvalet kan öka intresset för tillfällena.

 

Protokollet från UK har ännu inte publicerats, men du kan läsa motionen här.

 

Läs även:

NAVI’s tips på hur du tar barn och unga i beaktande i församlingsvalet

Dessa två blev valda på UK till NAVI’s Borgå stiftsrepresentanter