Helsingin hiippakunnan nuoria ehdokkaita

Esittelemme kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien nuoria ehdokkaita. NAVI-ryhmä on pyytänyt esittelyt kaikilta 18-30-vuotiailta ehdokkailta, joiden yhteystiedot saimme hiippakunnilta, ja julkaisemme kaikki saamamme vastaukset.

Kaikkiin nuoriin ehdokkaisiin voi tutustua Kirkkohallituksen Ehdokasgalleriassa.


Kysyimme:
1. Kuka olet? [nimi, ikä, kotipaikkakunta, mitä teet elämälläsi (ammatti/toimi)]
2. Mihin olet ehdolla? (kirkolliskokous ja/vai hiippakuntavaltuusto)
3. Miksi olet ehdolla vaaleissa?
4. Millainen on tavallinen tiistai-iltasi?
5. Mitkä ovat keskeisimmät vahvuutesi luottamushenkilönä?
6. Mitä kolmea asiaa haluaisit eniten muuttaa/edistää kirkossa?
7. Mikä on lempiraamatunkohtasi?

 

Mulari, Marjut

Kirkolliskokousvaalit: nro 44
Hiippakuntavaltuustovaalit: nro 10

1. Olen Marjut Mulari, 26-vuotias helsinkiläinen pappi. Työskentelen Lauttasaaren seurakunnassa vapaaehtoisten ja nuorten aikuisten parissa.

2. Olen ehdokkaana kirkolliskokoukseen numerolla 44 ja hiippakuntavaltuustoon numerolla 10.

3. Lähdin ehdolle, koska kirkko on kotini, ja haluan pitää siitä huolta. Haluan rakentaa kirkkoa, joka ei tarjoa palveluita vaan kutsuu palvelemaan, luottaa seurakuntalaisiin, purkaa arkea vaikeuttavia sääntöjä ja tapakulttuureita, raivaa tilaa kohtaamisille ja yhteisöllisyydelle sekä edistää yhdenvertaisuutta kristittyjen kesken sekä kaikessa yhteiskuntamme elämässä.

4. Tavallisena tiistai-iltana ulkoilen lapinkoirani kanssa, syön ruisleipää ja luen, katson Netflixiä ja lakkaan kynsiä, jumitan somessa, saan järjestelypuuskan ja menen sitten aikaisin nukkumaan.

5. Vahvuuksiani luottamushenkilönä ovat maltillinen tehokkuus ja harkitsevainen uudistusmielisyys. Haluan vaikuttaa luottamustehtävissä, koska organisaatioiden tulee mielestäni ensisijaisesti palvella ihmisiä, ei toisin päin. Kirkollisissa luottamustehtävissä pidän esillä arjen ja ruohonjuuritason näkökulmaa.

6. Ensinnäkin ajattelen, että kirkko on yhteisö, ei virasto. Siksi monen kristittyjen yhteisönä kasvamista ehkäisevän kankeuden on muututtava ja hallinto on järjestettävä mahdollisimman sujuvasti, kevyesti ja avoimesti. Toiseksi toivon, että aivan liiaksi lokeroitunut työala-ajattelu murrettaisiin. Seurakunnan työntekijä on aina ensisijaisesti palvelemassa koko seurakuntaa, ei segmenttejä. Kolmanneksi haluan edistää monet kielet ja kulttuurit huomioivaa, ekumeenisesti orientoitunutta ja uskontodialogille avointa kirkkoa.

7. 1.Joh. 3:18–20: ”Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.”

 

Paananen, Pyry

Kirkolliskokousvaalit: nro 92
Hiippakuntavaltuustovaalit: nro 7

1. Olen Pyry Paananen, 28-vuotias helsinkiläinen. Koulutukseltani olen teologian maisteri ja toimin Kirkon piirissä eräänlaisena sekatyöläisenä, tällä hetkellä Kirkon tiedotuskeskuksen palveluksessa.

2. Olen ehdolla Kirkolliskokoukseen ja Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon.

3. Olen asettunut ehdolle, koska haluan vaikuttaa kirkon asioihin ja tuoda omaa osaamistani kirkon käyttöön. Haluan, että kirkon asioista on päättämässä myös meitä tavallisia nuoria seurakuntalaisia, jotta kirkko kykenee uudistumaan myös nuorten hengellisiä tarpeita silmällä pitäen.

4. Tavallinen tiistai-iltani koostuu koiran kanssa leikkimisestä ja ulkoilusta sekä kotona viihtymisestä puolison kanssa. Myös jalkapallon Mestareiden liiga kuuluu olennaisena osana useiden tiistai-iltojen ohjelmaan.

5. Osaan ajatella asioita sekä teorian että käytännön kautta. Tahdon tehdä asioita hyvin perustelluista syistä, enkä sen takia, että ”näin on ennenkin tehty”. Uskallan kyseenalaistaa vanhoja tapoja, kuitenkin kunnioittaen perinteitä. Uskon myös että opiskeluaikanani kerryttämä laaja-alainen kokemukseni opiskelijajärjestöjen erilaisista luottamustehtävistä on eduksi.

6. Haluaisin edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista niin kirkossa kuin kirkon vaikutuksesta yhteiskunnassa laajemminkin, kaikenlaista ihmisten välistä yhdenvertaisuutta sekä sitä, että kirkollista hallintokoneistoa voisi saada sujuvammaksi ja selkeämmäksi niin kirkon työntekijän kuin seurakuntalaisenkin näkökulmasta.

7. Varsinaista lempikohtaa Raamatusta en voi sanoa, koska se sisältää niin monia yksittäisiä helmiä. Omassa Raamatussani nauhat ovat viihtyneet kuitenkin usein kohdissa Luuk. 15:11-32 sekä Room. 8:31-39.

 

Viljamaa, Visa

Kirkolliskokousvaalit: nro 47
Hiippakuntavaltuustovaalit: nro 14

1. Olen Visa Viljamaa, 29-vuotias helsinkiläinen pastori, joka palvelee seurakuntaa erityisesti pitäen silmällä jumalanpalveluselämän ja vapaaehtoistyön kehittämistä. Aikaisemmin keskittyminen oli kovasti myös nuoriin aikuisiin, kuten edelleen sosiaalisen median ympyröissä. (IG&Snapchat: @visapos. Twitter: @vviljam)

2. Olen ehdolla niin kirkolliskokoukseen kuin hiippakuntavaltuustoonkin.

3. Helsingin rautatieaseman ratojen päässä on esteet, jotka pystyvät pysäyttämään junan, vaikka se rysähtäisi kovaakin esteisiin. Junan tavoin jysähtää moni tuore pappi kirkon toimintakulttuuriin, vaikka tässä ajassa tulisi pystyä tarkastelemaan toimintakulttuuria ja -tapoja kriittisesti. Haluan olla mukana työssä, jossa myös kirkon ylätasolla pyritään helpottamaan paikallisseurakuntien työtä hallinnon ja erilaisten hengellisten kysymysten näkökulmasta. Pystyn omaksumaan helposti uutta tietoa, ja laajojakin kokonaisuuksia, josta ajattelen olevan hyötyä kirkolliskokousedustajana. Siksi olen ehdolla vaaleissa.

4. Tavallinen tiistai-iltani menee hyvän ruoan kokkailun ja nautiskelun ääressä, sillä viikkovapaani on yleensä tiistaina. Perheen ja välillä ystävien kanssa nautitun aterian jälkeen luen esikoiselle iltasadun, rukoilemme ja hyvänyöntoivotusten jälkeen menemme vaimon kanssa saunaan, ja kruunaan illan laadukkaalla kotimaisella pienpanimo-oluella. Iltarukouksessa kiitän siitä, mitä Jumala on minulle armossaan sinä päivänä suonut.

5. Keskeisimmät vahvuuteni luottamushenkilönä ovat laajojen kokonaisuuksien nopea omaksuminen, innostuneisuus, kyky verkostoitua ja tulen toimeen ihmisten kanssa erinomaisesti. Minulla on vahva visio kirkon tulevaisuudesta, johon tiedän pystyväni myös muita innostamaan mukaan.

6. Konkreettisina asioina haluan edistää internetin hyvien puolien hyödyntämistä, esim. yhteydenpito pappeihin eri sosiaalisen median kanavissa, ja tätä kautta tavoitettavuuden parantaminen. Papit tulee siirtää virastoista kirkkoihin, kirkkojen ovet auki ja pappi tavattavissa läpi päivän. Kirkon oltava selkeästi hengellinen yhteisö, viranomaistehtävistä luovuttava, mikäli niillä ei ole hengellistä ulottuvuutta.

7. Lempiraamatunkohtani on Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta: 35 ”Jeesus sanoi: ’Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. 36 Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut ettekä kuitenkaan usko. 37 Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. 38 Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. 39 Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. 40Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.’ ”

 

Vuori, Wiking

Kirkolliskokousvaalit: nro 148
Hiippakuntavaltuustovaalit: nro 62

1. Olen Wiking Vuori, 23-vuotias oikeustieteen opiskelija Helsingistä. Opintojen ohessa työskentelen järjestömaailmassa. Olen toisen kauden kirkkovaltuutettu ja seurakuntaneuvoston jäsen sekä istun ensimmäistä kautta hiippakuntavaltuustossa.

2. Olen ehdolla sekä jatkokaudelle hiippakuntavaltuustoon että kirkolliskokousedustajaksi.

3. Olen toiminut nyt viisi vuotta kirkon luottamustehtävissä. Kirkossa tehdään paljon hyvää, mutta erityisesti kirkollinen lainsäädäntö ja kankeat rakenteet estävät meitä uudistamasta toimintaa 2010-luvun vaatimuksia vastaavaksi.

4. Kalenterista katsotun otoksen perusteella istun tyypillisenä tiistai-iltana joko seurakuntaneuvoston tai jonkin järjestön hallituksen kokouksessa. Kokouksen päätyttyä käyn joko yksillä kavereiden kanssa tai menen suoraan kotiin television ääreen.

5. Tärkein vahvuuteni kirkollisena päättäjänä on se, että osaan ns. pelata peliä. Ymmärrän koulutukseni vuoksi varsin hyvin, miten asiat pyörivät hallinnossa ja tiedän miten niihin voi vaikuttaa. Olen myös aktiivinen luottamushenkilö: en vain istuksi odottamassa virkamiesten päätösesitystä vaan käyn aktiivisesti keskustelua eri päätöksentekijöiden kanssa vaikuttaakseni jo asioiden valmisteluun.

6. Tärkein asia, jota haluaisin uudistaa, on kirkon hallinto. Se, että olemme julkisoikeudellinen yhteisö, ei tarkoita, että kaiken on oltava mahdottoman byrokraattista. Mallia voisi ottaa kuntien hallinnosta. Edelliseen liittyy seurakuntarakenteen uudistus. Tällä kirkolliskokouskaudella kaatunut seurakuntarakenneuudistus oli hyvä ja realistinen esitys, jolla seurakuntien toiminta olisi voitu turvata. Pitkällä aikavälillä on ylipäätään arvioitava, montaako hallintotasoa tässä kirkossa voidaan ylläpitää. Kolmantena uudistuksena nostan esiin toimintakulttuurin muuttamisen. Vaikka erityismessut ovat arkipäivää jo ympäri maata, pitäisi niiden henkeä siirtää myös kymppimessuihin ja toimituksiin. Kirkolliskokous voi tukea tätä kehitystä vähentämällä virsikirjan ja urkujen korostamista toimituskaavoissa ja muutoinkin vapauttamalla kaavoja.

7. Lempiraamatunkohtani on Johanneksen ilmestyksestä 21:3-4: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoaan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.”


Huomenna 20.1. esittelemme Kuopion hiippakunnan nuoria ehdokkaita!