Kannanotto: Nuorilla luottamushenkilöillä on korkea motivaatio vaikuttaa kirkkomme tulevaisuuteen

Seurakuntavaaleista on kulunut pian noin vuosi ja uudet luottamushenkilöt ovat ehtineet jo työskennellä luottamustehtävissä. Harmillisesti syksyllä 2022 kirkkovaltuustoon valituista alle 30-vuotiaiden osuus jäi vain neljään prosenttiin kaikista valituista. Vuoden 2018 vaaleihin verrattuna luku laski 1,5 prosenttiyksikköä. Seurakuntaneuvostoihin valittujen alle 30-vuotiaiden osuus laski 2,2 prosenttiyksikköä. Luvut kertovat karuja faktoja nuorten aikuisten vähäisestä määrästä kirkon päättävissä elimissä.

Navi toteutti kyselyn kirkkomme nuorille luottamushenkilöille kartoittaakseen heidän kokemuksia alkaneesta kaudesta sekä tarjotakseen tukea tehtävässä toimimiseen.

Tavoitimme yhteensä 36 alle 30-vuotiasta, suomenkielistä vastaajaa lähes kaikista hiippakunnista sekä itsenäisistä että yhtymämuotoisista seurakunnista. Navin saamien vastausten mukaan monet kyselyyn vastanneista kertoivat olevansa motivoituneita vaikuttamaan: 66,6% vastanneista kertoi olleensa motivoitunut tai erittäin motivoitunut asettumaan ehdolle syksyn 2022 vaaleissa.
Valituksi tulemisen myötä monien kohdalla motivaatio myös kasvoi: jopa n. 53 % kyselyyn vastanneista kertoi olleensa “erittäin motivoitunut” kauden alkaessa.

Kyselyn perusteella voimme siis perustellusti väittää, että ne nuoret, jotka toimivat seurakunnan luottamustoimissa, ovat kiinnostuneita vaikuttamaan. Lähtökohtaisesti tilanne on siis hyvä: seurakunnissa on nuoria, joita kiinnostaa vaikuttaminen. Luku on prosentuaalisesti kuitenkin pieni, eikä nuorta luottamushenkilöä jokaisesta seurakunnasta välttämättä edes löydy.

Luottamushenkilöiden korkeasta keski-iästä huolimatta toivonpilkahduksia on olemassa: yhteensä yli 63% kaikista vaalikoneeseen vastanneista piti nuoriin panostamista tärkeänä osana seurakunnan toimintaa. On ilo huomata, että nuorten asioita pidetään tärkeinä monissa seurakunnissa luottamushenkilön iästä huolimatta.

On aika lunastaa lupaukset! Vaikka nuorten luottamushenkilöiden määrä seurakunnissa on pieni, on se samaan aikaan erittäin motivoitunutta vaikuttamaan kirkkomme tulevaisuuteen. Tähän huutoon on nyt aika vastata. Jokaisen viranhaltijan ja luottamushenkilön tulisi rohkeasti kuulla nuoria ja päästä yli nuoruuden ja kokemattomuuden vähättelystä.

Kyselyyn vastanneista suurin osa on ensikertalaisia. He tulevat erilaisista seurakunnista ja ovat hyvin heterogeeninen joukko erilaisten arvomaailmojen edustajia.

Nuorilla luottamushenkilöillä on korkea motivaatio vaikuttaa kirkkomme tulevaisuuteen.

Navin edellisen nelivuotiskauden (2018-2022) lopussa tekemä kysely maalaa synkkää kuvaa. 2018 melkein 75% vastanneista kertoi olleensa motivoitunut ehdokkuudestaan, mutta tulevien vaalien suhteen vain 36% on kiinnostunut asettumaan ehdolle. “Nuoret haluavat vaikuttaa kirkossa, mutta tutkimuksen mukaan monen into hiipuu byrokratian rattaissa.” (NAVI: Tuore tutkimus paljastaa: tukea kirkon nuorille luottamushenkilöille lisättävä)

Nyt asetetaan suunta kirkon tulevaisuudelle. On aika tehdä korjausliikkeitä kuten esimerkiksi hyvin hoidettujen perehdytysten ja tukea antavien vaalilistojen kohdalla on jo toimittukin, jotta nuorten into päätöksentekoa kohtaan vahvistuisi ja jopa lisääntyisi jatkossa. Millainen on kirkkomme tulevaisuus, kun nuoret ovat marginaalisesti edustettuina kirkkomme päätöksenteossa?

Seuraavat vaikuttamisen paikat ovat tulevissa kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 13.2.2024.