Kannanotto vaalitulokseen

Menneellä viikolla kirkossamme käytiin kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaali. Vaalitulos (jonka vahvistusta tosin odotetaan yhä) kirkolliskokouksen osalta on Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n mielestä jokseenkin huolestuttava. NAVI on pettynyt siihen, että tulevalle kirkolliskokouskaudelle valit-tiin vain yksi alle 30-vuotias edustaja ottaen huomioon, että kyseisen ikäluokan ehdokkaita (maallikoita ja pappisehdokkaita) vaaleissa oli kuitenkin yli 40. 
Nuorten puuttuminen kirkkomme tärkeimmästä päätöselimestä on huolestuttavaa jatkuvuuden ja nuorten osallisuuden kannalta: jos nuoremmat eivät pääse päättämään yhteisen kirkkomme asioista, jäävät kirkko, sen linjaukset ja päätöksentekoprosessit nuorille vieraiksi. Tällöin kirkon laadukas päätöksenteko ei mielestämme ole riittävän vakaalla pohjalla etenkään jatkuvuutta ajatellen. Optimaalinen tilanne olisi, että kirkolliskokouksessa olisi edustajia kirkon jäsenten ikäjakauman mukaisesti, huomioiden kuitenkin 18 vuoden vaaditun ikärajan. 
Nuorten edustajien puuttumisesta seuraa myös kirkolliskokouksen keski-iän nousu. Tulevalle kaudelle valit-tujen edustajien keski-ikä on 56 vuotta. Tämä on kolme vuotta korkeampi kuin edellisellä toimikaudella. Mielestämme suunta on huolestuttava, ja seuraavissa kirkolliskokousvaaleissa keski-ikä onkin saatava laskemaan alle 50 vuoden, jotta kirkon päätöksenteon jatkuvuus ja uudistuminen mahdollistuvat. 
NAVI iloitsee kuitenkin siitä, että hiippakuntavaltuustovaaleissa saavutettiin jokseenkin kelvollinen tulos nuorten edustajien kannalta. Vaikka yli 50:stä alle 30-vuotiaasta ehdokkaasta vain 9 pääsi läpi, ovat valituksi tulleet ehdokkaat kuitenkin jakautuneet kuuteen eri hiippakuntaan. Voimmekin iloita siitä, että edes hiippakuntavaltuustoissa myös nuoremmat seurakuntalaiset pääsevät päättämään yhteisistä asioista. 
NAVI uskoo, että osasyynä kirkolliskokouksen vanhenemiselle on vaalitapa, joka on hankala ja vaatii erityistä perehtymistä niin ehdokkailta kuin äänestäjiltä. Nykyiset vaalirakenteet kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalin osalta sulkevat nuorempia vaikuttajasukupolvia ulos päätöksenteosta. 
NAVI kuitenkin onnittelee valittuja luottamustoimijoita ja toivoo viisautta kaikille valituille päätöksentekoon ja etenkin nuorten näkökulman huomioimiseen. 

Koko NAVI-ryhmän puolesta, 
Noora Isoranta, puheenjohtaja 
Anton Sutinen, 1. varapuheenjohtaja 
Ville Lehonmaa, 2. varapuheenjohtaja