Materiaaleja nuorten ja päättäjien kohtaamiseen

Nuorten halu vaikuttaa seurakuntaansa on valtava mahdollisuus nuorisotyölle. Osallistuessaan toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon, nuori tekee seurakunnastaan ja sen toiminnasta itselleen merkityksellistä. Samalla nuori saa mahdollisuuden kantaa vastuuta, ja antaa lahjansa seurakunnan käyttöön.

Nuorisotyöntekijälle nuorten vaikuttamisen mahdollistaminen onkin työmuoto, jolla tuetaan nuorten kasvua vastuullisuuteen. Luomalla pysyviä rakenteita vaikuttamiselle, taataan jokaiselle nuorelle tilaisuus siihen osallistumiseen.

Tälle sivustolle on koottu materiaaleja, joiden avulla voidaan mahdollistaa nuorten kuuleminen sekä nuorten ja päättäjien tapaaminen.

Kuvaa klikkaamalla pääset materiaaliin

Työskentely kirkon menneisyydestä, nykyajasta ja tulevaisuudesta.

Keskustelukahvila -työskentely seurakunnan kehittämisestä.

Työskentely arjen sukupuolirooleista

Liitteet: