Kummiudesta

Kummina oleminen tarkoittaa evl-sivuston mukaan luottamustehtävää, jonka kirkko ja lapsen vanhemmat antavat. Kummin tehtäviksi luetellaan kummilapsensa aikuisena ystävänä oleminen ja  lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. 

Joka vuosi kesäkuun alkupuolella vietetään valtakunnallista kummipäivää. Päivän on tarkoitus olla juhla kummiudelle –  tälle elämän pitkälle ihmissuhteelle. Kummipäivä voi olla ilon päivä, mutta kummiuteen voi liittyä monia negatiivisiakin tuntemuksia. 

Kummina olemisen monet puolet

Kummius voi olla kilo onnea elämään tai pieni raskas kivi sydämellä. Kokemuksen mukaan molemmat tuntemukset voivat olla samanaikaisia ja todellisia. 

Ihmisen kaikenlaista kasvua on upeaa päästä seuraamaan. Kummiuteen kuuluu usein isojen kysymysten pohtimista, luottamusta ja jakamista. Joku viisas on joskus sanonut, että parhaat ilon ja onnen hetket ovat jaettuja – tämä konkretisoituu kummiudessa, rinnalla kulkemisessa ja elämän jakamisessa. Ilon hetket voivat olla arkisia asioita tai suurempia oivalluksia. 

Kummina voi toisaalta kantaa huolta toisesta tai kokea riittämättömyyden tunnetta, jos aktiivisesta yhdessäolosta on vierähtänyt tovi. Jokainen kummi varmasti tietää nämä tunteet. Kummiudessa hienoa on se, että siitä tehtävästä ei voi erota, sitä ei voi menettää eikä toisaalta siinä tarvitse suorittaa mitään. Sinä riität. 

Kumpikaan teistä ei ole yksin. Ystävyydestä voidana todeta, että ystävyys kantaa, vaikka elämä laittaisi tapaamisten väliin pidempiäkin taukoja. Ystävyys jatkuu. On lohdullista ajatella, että kummin tehtävänä on olla aikuinen ystävä, ihmissuhde joka kantaa läpi elämän.

Uusi kummi aikuiselle

Ihmisen tarve saada hengelliseen elämään tukea ja turvallinen ystävä ei katoa konfirmaation myötä. NAVI-ryhmä kirjoitti kannanoton syksyllä 2021 kirkolliskokouksen aloitteeseen lisätä aikuiselle kummi. Kannanotossa jo puhuimme siitä, kuinka kummius ei katso ikää. Hengellinen kasvu on oma matkansa, johon jokainen meistä tarvitsee tukea. 

Kirkolliskokous on tehnyt päätöksen, että kastetulle aikuiselle voi lisätä kummin. Päätöstä perusteltiin rinnalla kulkemisella ja hengellisellä matkakumppanuudella. 

Kokonaisvaltainen kummisuhde on nyt mahdollista kaikille iästä riippumatta. NAVI-ryhmä toivoo, että uusi muotoilu kirkkojärjestyksessä mahdollistaa nuorille aikuisille hyviä hetkiä, merkityksellisyyttä ja turvaa hengelliseen kasvuun. Kirkolliskokouksen päätös mahdollistaa myös sen, että nuori aikuinen voi toimia kummina myös samanikäisille, jotka kaipaavat hengellistä olkapäätä epäröinnin keskellä. 

Kiitos kirkolliskokous ja kolme hurraa huutoa kummiudelle!