Laura från TSF

Jag är Laura Brännkärr och sitter med för andra året i NAVI-gruppen, som suppleant för teologiska studentföreningen i Åbo. För tillfället läser jag min lärarbehörighet i Vasa och är inspirerad av mitt framtida arbete som religionslärare.

En viktig insikt jag fått under våren är att det är berättigat att tala mer om församlingsvalet redan i grundskolan, gymnasier och yrkesskolor eftersom läroplanen tar upp demokratifostran. Alla, som är över 16 år och tillhör den evangelisk-luterska kyrkan i Finland, är röstberättigade och röstning är en viktig aspekt för fungerande demokratiutövning. NAVI har redan flyttat blicken mot församlingsvalet 2018 och möjligheter finns för många nya (unga) förtroendevalda i Finlands församlingar. Jag hoppas många ställer upp som kandidater och att många fler går och röstar.

Min främsta uppgift i NAVI är att delta i olika projekt, sökande efter samarbetsmöjligheter med TSF. Teologer är ofta intresserade av kyrkan som trossamfund och institution, vilket är en viktig orsak till vårt engagemang. Intresset kanske bär till framtida yrken och då kan nätverket NAVI arbetar för komma till nytta på flera sätt. Tack vare representation i NAVI får våra medlemmar snabbt tag på material NAVI producerar och kan använda det i sina egna sammanhang, t.ex. i ungdomsarbete eller som sommarteologer. NAVI riktar sig till alla under 30, inte enbart ungdomar, och alla i målgruppen bör få användning av material och träffar som ordnas av NAVI.