Luottamushenkilölle

Nuorten asioihin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen vaikutetaan työn käytänteiden lisäksi vahvasti myös virallisten päätösten tasolla. Monissa seurakunnissa tehdään lapsivaikutusten arviointia (LAVA) ja päätösten vaikutuksia nuoriin tarkastellaan osana sitä. Nuoret rippikoulun jälkeen ja nuoret aikuiset ovat kuitenkin ikäryhminä hyvin erilaisia pienemmistä lapsista. Nuorten kanssa tehtävässä työssä korostuu itsenäistyminen ja osallisuus. Tätä osallisuutta NAVI pyrkii vahvistamaan.

Nuorten äänestysaktiivisuuden nostaminen ja nuorten rohkaiseminen asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa ovat näkyvä osa NAVI:n työtä. Aiheeseen voit tutustua tarekmmin Seurakuntavaalit- sivulla. Kun siirrytään askel epävirallisemman päätöksenteon suuntaan, NAVI edistää nuorten ja päättäjien vuoropuhelua esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmien kautta. NAVI on mukana tukemassa ja kehittämässä erilaisia malleja vaikuttajaryhmien organisoimiseksi seurakunnissa. Mikäli omassa seurakunnassanne ei vielä ole tätä pian lain velvoittamaa ryhmää olemassa, lue lisätietoa täältä.

NAVI tarjoaa tukeaan myös luottamushenkilöille. Tuki on usein suunniteltu pitäen mielessä erityisesti nuoria ja ensimmäisen kauden päättäjiä, mutta siitä voivat toki hyötyä pidempäänkin luottamustoimessaan toimineet. Seurakuntavaalien jälkeen NAVI on esimerkiksi järjestänyt webinaareja uusille luottamushenkilöille ja osana vuoden 2022 seurakuntavaalikampanjaa NAVI on tuottanut kattavan Ehdokkaan oppaan, jossa on paljon sisältöä myös luottamushenkilönä toimimisen tueksi.

NAVI julkaisee myös kannanottoja ja kirjoituksia ajankohtaisiin kirkollisiin asioihin liittyen. Niiden kautta voit tutustua yksityiskohtaisesti siihen, mitä mieltä me olemme nuorten oikeuksien toteutumisesta, ja etsiä vaikka näkökulmia oman organisaationne päätöksentekoon.

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit ovat kirkon ehkä tärkein vaikuttamisen paikka. Niissä valitaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien korkeinta valtaa käyttävät päättäjät ja äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaaleissa tehdyt valinnat myös kertautuvat vielä ylempiin päättäviin elimiin, sillä paikalliset luottamushenkilöt valitsevat hiippakuntavaltuustojen ja kirkolliskokouksen edustajat.

Lue lisää »

Materiaalia

Navilainen vierailemaan yhteisöösi

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Ehdokkaan opas

Luottamushenkilölle, Nuorelle

Nuoren luottarin tukimateriaali

Luottamushenkilölle

Pitäisikö vaikuttajaryhmien kokousten olla avoimia vai suljettuja?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Miten vaikuttajaryhmät kertovat toiminnastaan nuorille?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Miksi seurakunnassa tarvitaan nuorten vaikuttajaryhmiä?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle