Mikä NAVI?

Mikä NAVI?

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI
toimii edistääkseen nuorten ja nuorten aikuisten
vaikuttamismahdollisuuksia ev.lut. kirkon piirissä.

Kannanotot ja näkyvyys

NAVI ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin kirkossa ja pitää näin nuorten aikuisten asiaa esillä valtakunnallisesti niin sosiaalisen median, kannanottojen, kuin tapahtumienkin kautta. NAVI toimii myös nuorten osallisuuden asiantuntijana kirkollisissa työryhmissä.

Osallisuuden edistäminen

NAVI haluaa tukea sekä nuorten että nuorten aikuisten osallisuutta kirkossa tarjoamalla tietoa, tukea ja tapahtumia.

NAVI on muun muassa vuosittain mukana järjestämässä Nuorten tulevai­suus­­seminaaria, jossa nuoret pääsevät pohtimaan itselleen tärkeitä aiheita kirkossa. Tämän lisäksi NAVI tuottaa materiaaleja, jotka tukevat nuorten vaikuttamistyötä ja lisäävät tietoutta erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista.

Vaalit

Mikä on lista? Entä valitsijayhdistys? Kirkon päätöksenteko on monelle seurakuntalaiselle ihan tuntematon systeemi. NAVI haluaa helpottaa ­ehdolle asettumista ja äänestämistä antamalla tarvittavaa tietoa ja tukea nuorille ja nuorille ­aikuisille.

NAVI mm. kampanjoi nuorten aikuisten asialla kirkollisissa vaaleissa, kannustaa nuoria äänestämään sekä tukee nuoria ehdokkaita kampanjoinnissa ja valtuustotyössä. Lue lisää vaalityöstämme täältä.