NAVI-gruppen presenterar

NAVI-gruppen presenterar sig under vårens lopp! Varje vecka kommer du att ha möjlighet att bekanta dig med en representant från ett stift eller en förening, under samma vecka har du möjlighet att följa navipersonens liv och vardag på Instagram och Twitter.
Till följande är det TSF:s representants tur att presentera sig.

 

 

Mitt namn är Cecilia Alameri, jag är 20-år gammal och studerar första året teologi vid Åbo Akademi.  I NAVI representerar jag teologiska studentföreningen. Jag valdes till TSF representant i början av året men har känt till NAVI redan i flera år. Dock har jag först nu bekantat mig närmare med verksamheten.

På fritiden är jag även aktiv inom det frivilliga försvaret och Svensk Ungdom. Jag är förtroende vald i min egen församling och har på fritiden arbetat mycket med barn och unga i församlingen. I dagsläget är det viktigt att unga är med och påverka och vet vilka påverkningsmöjligheter de har. Jag är glad att jag får var med i NAVI, och på så sätt vara med och hjälpa andra ungdomar att få sin röst hörd. Jag vill under denna period förbättra kontakten mellan unga och förtroendevalda i kyrkan. Det finns flera brister i kommunikationen mellan unga och förtroendevalda och den bör vi absolut förbättra.

Olen Cecilia Alameri, 20, ja opiskelen teologiaa  Åbo Akademissa. Olen Teologiska Studentföreningenin edustaja NAVI:ssa. Minut valittiin edustajaksiNAVI:in vuoden alussa. Olen jo kuulut NAVI:sta jo pari vuotta sitten, mutta vasta nyt olen kunnolla tutustunut toimintaan.

Olen omassa seurakunnassani neuvoston jäsen ja olen tehnyt paljon töitä nuorten ja lasten kanssa seurakunnassa. Tärkeintä on että nuorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa kirkossa, ja että he tietävät mitkä vaikutusmahdollisuudet ovat. Haluan kehittää etenkin luottamushenkilöitten ja nuorten välistä yhteistyötä.