NAVI vad?

NAVI -hmm…kanske du någon gång har hört namnet? Men är lite osäker över vad det är för något? Eller vem? Eller kanske du aldrig ens hört ordet NAVI?

Det är okej! Jag Tanja, Borgå stifts NAVI representant berättar kort vad NAVI handlar om. Kärngruppen i NAVI består av ca 10-15 representanter från alla stift i Finland och flera kristna föreningar. Det är vi i kärngruppen som organiserar NAVIs verksamhet. Förutom oss är NAVI även ett nätverk för unga som vill påverka i kyrkan.

Det är så att NAVI…

  • Nätverket samlar ihop unga förtroendevalda och andra unga som vill påverka i kyrkan
  • För kampanj för ungas påverkningsmöjligheter under de olika kyrkliga valen
  • Utbildar unga förtroendevalda tillsammans med Agricola utbildningscentret
  • Representerar de unga i olika arbetsgrupper inom kyrkan
  • Tar ställning i besluts som fattas i kyrkans organ
  • Uppmanar alla under 30-år att påverka och ta ställning i sin egen församling och i hela kyrkan


Cecilia Alameri och Tanja Holm på NAVIs möte i Helsingfors hösten 2016

Det vill säga, om DU vill påverka i kyrkan och inte riktigt vet hur, kan du fråga oss om hjälp. Vi stöder även unga förtroendevalda i sitt jobb och vill arbeta för att de ungas röst hörs i kyrkan. Du kan även själv ta del av NAVI nätverket, då får du våra månatliga nyhetsbrev och senaste info om vad som händer i kyrkan som berör unga och unga vuxna. Ta del av NAVI nätverket här!
År 2017 hittar du oss på följande evenemang:

Ungdomens kyrkodagar


Nuorten tulevaisuus seminaari, Kirkko2025

5.5.2017 i Tammerfors

Taize-möte 25-27.8. 2017 i Hamina Hälsningar, Tanja