NAVI vaikuttaa

Ajankohtaista

Blogi, Ajankohtaista

Kummina oleminen tarkoittaa evl-sivuston mukaan luottamustehtävää, jonka kirkko ja lapsen vanhemmat antavat. Kummin tehtäviksi luetellaan kummilapsensa aikuisena ystävänä oleminen ja  lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. ..

Ajankohtaista, Blogi

NAVI on tehnyt kyselyn nuorille luottamushenkilöille! Kyselyllä pyrimme kartoittamaan nuorten luottamushenkilöiden ajatuksia luottamushenkilönä toimimisesta. Vastauksia hyödynnämme nuorten luottamushenkilöiden tukemiseen toimintamme kautta sekä kannanottojen kirjoittamiseen…

På svenska, Ajankohtaista

NAVI har skapat en enkät för unga förtroendevalda! Med enkäten försöker vi kartlägga unga förtroendevaldas tankar om att fungera som förtroendevald. Svaren använder vi..

Kannanotot

Kirjoituksia

Blogi, Ajankohtaista

Kummina oleminen tarkoittaa evl-sivuston mukaan luottamustehtävää, jonka kirkko ja lapsen vanhemmat antavat. Kummin tehtäviksi luetellaan kummilapsensa aikuisena ystävänä oleminen ja  lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. ..

Ajankohtaista, Blogi

NAVI on tehnyt kyselyn nuorille luottamushenkilöille! Kyselyllä pyrimme kartoittamaan nuorten luottamushenkilöiden ajatuksia luottamushenkilönä toimimisesta. Vastauksia hyödynnämme nuorten luottamushenkilöiden tukemiseen toimintamme kautta sekä kannanottojen kirjoittamiseen…

Blogi

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 22.3-28.3. Ennakkoon äänestääksesi sinun tarvitsee vain tuoda henkilökortti ja mennä mihin tahansa ennakkoäänestyspaikkaan. Viime eduskuntavaaleissa hieman yli puolet 18–24-vuotiaista äänesti. Tämän toivomme..

Tutustu materiaalipankkiin

NAVI on tuottanut materiaaleja erilaisia käyttötarkoituksia varten nuorille, kirkon luottamushenkilöille sekä kirkon työntekijöille kuten nuorisotyönohjaajille.