NAVI: Vetoomus vaalilautakunnille seurakuntavaalien ennakkoäänestyspisteistä korkeakouluille

Arvoisa vaalilautakunta, 

Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ennakkoäänestys kannattaa toteuttaa siellä, missä seurakuntalaiset luontevasti liikkuvat. Erityisesti oppilaitokset ovat osoittautuneet hyviksi ennakkoäänestyspaikoiksi nuorten kannalta. Sovittehan paikallisten opetustoimenjärjestäjien kanssa aiheesta hyvissä ajoin. Asiaan kannustavat myös Opetushallitus ja Kirkkohallitus yhdessä (Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2022). 

Vaikka Opetus- ja Kirkkohallituksen yleiskirje on painottunut kirjeessään toisen asteen oppilaitoksiin, me NAVI:ssa näemme, että myös kolmannen asteen oppilaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, ovat hyvä paikka ennakkoäänestykselle. 

Kirkossa puhutaan paljon paikkakunnalta toiselle muuttavista nuorista aikuisista. Tässä olisi luonteva tilaisuus tuoda seurakuntaa lähemmäs heitä uudella paikkakunnalla, kun he muutettuaan ovat saattaneet jäädä seurakunnan toiminnan katvealueen ulkopuolelle. Voimme olettaa monien toisen asteen opiskelijoiden saavan tiedon ennakkoäänestyspaikoista oman seurakuntansa nuorisotoiminnan kautta, mutta tieto ei tavoita korkeakoulussa opiskelevaa nuorta aikuista yhtä helposti. Ennakkoäänestyspaikka kampuksella toisi jokaiselle äänioikeutetulle opiskelijalle helpommin tiedon vaaleista ja tekisi äänestämisen helpoksi.

Kiitos, että huomioitte tämän näkökulman päättäessänne ennakkoäänestyspaikkoja omalla alueellanne. 

Helsingissä 8.5.2022

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jussi Luoma (jussi.m.luoma@gmail.com, puh. 045 125 3778)

1. Varapuheenjohtaja Ilona Rantala (ilonaiidamaria@gmail.com, puh. 050 443 0820)