NAVI:n puheenvuoro Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa Turussa 5.5.2022

Tänään suunnitelmissa on puhua kirkon tulevaisuudesta sekä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tilanteesta kirkossa. Ilo nähdä teidät kaikki täällä, kiinnostuneina kohtaamaan, tutustumaan ja kuuntelemaan toinen toisiamme. Kolme vuotta sitten silloinen NAVI:n puheenjohtaja Vilma Saarinen sanoi tämän tapahtuman puheessaan: “Nuoret eivät ole keskeneräisiä aikuisia emmekä ole myöskään kristittyinä sen keskeneräisempiä kuin mitä aikuiset ovat.“ Tämän ajatuksen haluamme nostaa tänäänkin esille. Vaikka jokaisella täällä olevalla on oma tausta ja omanlainen identiteetti, toivomme, että kohtaamme toisemme avoimin mielin, kiinnostuksella ja yhdenvertaisesti.

NAVI:n tehtävä alusta alkaen on ollut vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkossa – niin kirkon päätöksenteossa kuin toiminnassakin. Seurakuntavaalit ovat lähestymässä ja NAVI on tekemässä yhdessä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa valtakunnallista nuorten vaalikampanjaa. Meidän nuoret tarvitsee kannustamista ja opastamista niin vaaleja ennen kuin niiden jälkeenkin ja me pyritään tukemaan seurakuntia tässä. Samaan aikaan meidän tavoitteena on omalla toiminnallamme rohkaista nuoria äänestämään ja lähtemään ehdolle. Meidän tulee huolehtia kirkossa siitä, että demokratia ja kirkon rakentaminen tapahtuvat aidosti siten, että kaikenikäiset seurakuntalaiset otetaan ilolla ja lämmöllä sekä asiaan kuuluvalla vakavuudella joukkoon.

Kirkon tutkimuskeskus toteutti viime syksynä seurakuntien nuorille luottamushenkilöille suunnatun kyselyn heidän kokemuksistaan nyt päättyvästä vaalikaudesta. Tuloksissa käy ilmi, että nuorten luottamushenkilöiden kohtelu päätöksentekoelimissä on ollut vähättelevää ja aliarvioivaa, eikä heitä tunnuta aina otettavan vakavasti. Toisaalta monien vastanneiden mielestä ilmapiiri on ollut kannustavaa ja huomioon ottavaa, ja he ovat kokeneet asemansa tärkeänä ja merkityksellisenä. Päätöksenteko nähdään ennen kaikkea yhteispelinä, johon tarvitaan jokaista seurakuntalaista. Nämä ovat merkittäviä tuloksia, joita emme voi ohittaa. Jokainen kirkon työntekijä ja luottamushenkilö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että nuoret kokevat olonsa arvostetuiksi. NAVI:ssa haluamme, että nuorilla on mahdollisimman hyvät eväät asettua ehdolle ja toimia luottamushenkilönä kirkon hallinnon kaikilla tasoilla.

Jussi Luoma, NAVI:n puheenjohtaja

Ilona Rantala, NAVI:n 1. varapuheenjohtaja

Ville ”Lexa” Lehonmaa, NAVI:n 2. varapuheenjohtaja

Kuva: Aleksi Saunamäki/ Kirkon kuvapankki