Nuorelle

Nuorten asioihin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen vaikutetaan työn käytänteiden lisäksi vahvasti myös virallisten päätösten tasolla. Monissa seurakunnissa tehdään lapsivaikutusten arviointia (LAVA) ja päätösten vaikutuksia nuoriin tarkastellaan osana sitä. Nuoret rippikoulun jälkeen ja nuoret aikuiset ovat kuitenkin ikäryhminä hyvin erilaisia pienemmistä lapsista. Nuorten kanssa tehtävässä työssä korostuu itsenäistyminen ja osallisuus. Tätä osallisuutta NAVI pyrkii vahvistamaan.

Nuorten äänestysaktiivisuuden nostaminen ja nuorten rohkaiseminen ehdolle seurakuntavaaleissa ovat näkyvä osa NAVI:n työtä ja niihin voit tutustua tarkemmin Seurakuntavaalit-sivulla. Kun siirrytään askel epävirallisemman päätöksenteon suuntaan, NAVI edistää nuorten ja päättäjien vuoropuhelua esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmien kautta. NAVI on mukana tukemassa ja kehittämässä erilaisia malleja vaikuttajaryhmien organisoimiseksi seurakunnissa. Mikäli omassa seurakunnassanne ei vielä ole tätä pian lain velvoittamaa ryhmää olemassa, katsopa lisätietoa täältä.

NAVI on mukana järjestämässä vuotuista Nuorten tulevaisuusseminaari -tapahtumaa, joka kokoaa yhteen seurakuntien nuoria ympäri Suomen. Nuorten tulevaisuusseminaarissa opetellaan vaikuttamista ja ideoidaan sellaista tulevaisuuden kirkkoa, jossa nuorten ääni tulee aidosti kuulluksi, ja viedään näitä terveisiä myös eteenpäin kirkkomme päättäjille. Vinkkaa seurakuntasi työntekijälle tapahtumasta, ja ilmoittautukaa mukaan!

NAVI vastaa mielellään kaikenlaisiin vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Ole rohkeasti yhteydessä vaikkapa oman hiippakuntasi edustajaan tai NAVI:n puheenjohtajaan! Tutustu myös NAVI:n tuottamiin materiaaleihin. Ja hei, me ollaan myös somessa – ota NAVI seurantaan IG:ssä @naviryhma ja Facebookissa: NAVI – Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa.

Nuorten vaikuttajaryhmät

Mitä? Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa seurakuntansa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmän koko, toimintakausi, kokoontumistiheys ja muut käytännön asiat voidaan määritellä seurakunnissa itsenäisesti.

Lue lisää »

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit ovat kirkon ehkä tärkein vaikuttamisen paikka. Niissä valitaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien korkeinta valtaa käyttävät päättäjät ja äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaaleissa tehdyt valinnat myös kertautuvat vielä ylempiin päättäviin elimiin, sillä paikalliset luottamushenkilöt valitsevat hiippakuntavaltuustojen ja kirkolliskokouksen edustajat.

Lue lisää »

Materiaalia

Navilainen vierailemaan yhteisöösi

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Ehdokkaan opas

Luottamushenkilölle, Nuorelle

Vaalien aikataulu -juliste

Nuorelle, Työntekijälle

Miksi äänestän -juliste

Nuorelle, Työntekijälle

Äänelläsi valitset -juliste (seurakuntayhtymä)

Nuorelle, Työntekijälle

Äänelläsi valitset -juliste (itsenäinen seurakunta)

Nuorelle, Työntekijälle

Válggaid áigeplána -plakáhta

Nuorelle, Työntekijälle

Jienas searvegoddeválggain -plakáhta (Searvegoddeovttastupmi)

Nuorelle, Työntekijälle

Jienas searvegoddeválggain -plakáhta (Iehčanas searvegoddi)

Nuorelle, Työntekijälle

Pitäisikö vaikuttajaryhmien kokousten olla avoimia vai suljettuja?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Miten vaikuttajaryhmät kertovat toiminnastaan nuorille?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Miksi seurakunnassa tarvitaan nuorten vaikuttajaryhmiä?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle