Argumentointi

TIEDÄ KENELLE PUHUT

Mieti etukäteen kehen yrität vakuuttaa. Erilaisiin toimijoihin vetoavat erilaiset argumentit. Joillekin talousnäkökulma on kaikista tärkein, toisiin vetoavat esimerkiksi kirkon opista tai perustehtävästä nousevat argumentit.

Argumentit voi karkeasti jakaa tunne- ja asiapohjaisiin perusteluihin. Usein molempien keinojen käyttäminen yhdessä on tehokkain tapa vakuuttaa kuulijat. Esimerkiksi nuorisotyöstä tehdyillä tutkimustuloksilla voit tukea omia kokemuksiasi seurakunnan nuorisotoiminnasta ja ajatuksiasi siitä, miten sitä tulisi kehittää.

Mieti etukäteen millaisia vasta-argumentteja aiheesta voi olla. Näin osaat reagoida vastakkaisiin näkemyksiin paremmin ja perustella miksi kannattamasi asia olisi seurakunnan edun mukainen. Kaikkia vastakkaisia näkemyksiä et todennäköisesti pysty kumoamaan, päätöksenteossa onkin usein kyse priorisoinnista ja arvovalinnoista.

FAKTAT TISKIIN

Päätöksentekijän tukena on runsaasti tietoa, kunhan sitä vain osaa etsiä. Tietoa siitä, mihin suuntaan kirkon nuorisotoimintaa halutaan kehittää ja millainen suunta koko kirkolle on päätetty ottaa löydät kirkon strategisten asiakirjojen sivustolta.

Kirkon tilastokeskus kerää nimensä mukaisesti tilastotietoa seurakuntien ja kirkon toiminnasta. Tilastotiedon avulla voit esimerkiksi verrata omaa seurakuntaasi muihin samantyyppisiin seurakuntiin tai koko kirkon kehityslinjoihin.

Kirkon tutkimuskeskus puolestaan tutkii uskonnollisuutta, arvoja ja kirkon toimintaa. Esimerkiksi kirkon nelivuotiskertomuksista löytyy arvokasta tietoa kirkon kehityksestä ja toiminnan muutoksista.

Juttele sinua kiinnostavaa päätöstä valmistelevan virkamiehen kanssa. Jos sinulla on muutosehdotus, voit kysyä millaisia ajatuksia se herättää ja liittyykö siihen joitain näkökulmia joita et ole osannut huomioida.

Kysy asiasta tuntemiltasi luottamushenkilöiltä tai muilta seurakunta-aktiiveilta. Onko jossain toisessa seurakunnassa ehkä jo kokeiltu ideaasi? Miten muissa seurakunnissa on vastattu pohtimiisi kysymyksiin? Yhdessä ratkaisujen etsiminen auttaa!

Lisää linkkejä löydät linkkisivuiltamme.

JÄNNITTÄÄKÖ?

Aina välillä jännittää, sille ei nyt vain voi mitään. Esiintymistä harjoittelemalla ja omaan puheenvuoroon valmistautumalla voi kuitenkin opetella hallitsemaan tilannetta. Tässä muutama vinkki jännityksen taltuttamiseen:

1. VISUALISOI
Visualisoi puheenvuoron pitämistilanne. Mieti etukäteen mitä tilanteessa todennäköisesti tapahtuu ja miten itse toimit.

2. ALOITA KEVYESTI
Jos kokouksissa puhuminen kauhistuttaa voit vaikka aloittaa kysymällä jotain pientä asiaa ja haastaa itsesi sanomaan jotain jokaisessa kokouksessa, johon osallistut.

3. PYYDÄ JOTAKUTA TUKIHENKILÖKSESI
Jos esimerkiksi pidät puhetta, pyydä yleisössä olevaa tuttua pitämään yllä tsemppi-ilmettä aina kun katsot häneen. Voit myös harjoitella puhetta etukäteen kaverin kanssa tai käydä läpi esittämäsi asian tärkeimmät pointit.

4. OTA AIKASI
Useimmiten ihmiset puhuvat turhan nopeasti. Hengähdä ennen puhumisen aloittamista (suotavaa olisi jatkaa hengittämistä myös lauseiden välillä). Ota katsekontakti yleisöön ja anna ihmisille aikaa ymmärtää mistä olet puhumassa.