Miten vaikuttaa alle 18-vuotiaana?

Miten vaikuttaa?

Alle 18-vuotiaan on mahdollista vaikuttaa kirkon toimintaan. Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt neljän vuoden välein.

Seurakuntavaaleissa äänestää saavat 16-vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttävät seurakunnan jäsenet. Ehdolle voivat asettua 18-vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Seurakuntavaaleista löydät lisää tietoa täältä.

Nuorten oman edustajan valitseminen /
Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen

Yksi tapa saada nuorten ääni kuulumaan on valita nuorille omat edustajat osaksi nuorisotoimintaa ja päätöksentekoa.

Edustajia voi olla kaksi tai useampi ja voitte sopia seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa siitä, mikä nuorten rooli seurakunnan päätöksenteossa on. Edustajat voivat esimerkiksi toimia seurakunnan nuorten äänenä nuorisotoiminnan suunnittelussa.

Jutelkaa tutun työntekijän tai luottamushenkilön kanssa toiveestanne valita seurakunnan nuorille omat edustajat

Miettikää yhdessä miten nuorten edustajat voivat olla osana seurakunnan päätöksenteossa. Voisivatko edustajat esimerkiksi olla asiantuntijajäseninä nuorisotoiminnan vastuuryhmässä tai johtokunnassa?
Myös seurakuntiin pakolliseksi tulleessa lapsivaikutusten arvioinnissa eli LAVAssa nuorten edustajilla voi olla rooli.

Valitkaa joukostanne seurakuntanne nuorten edustajat ja sopikaa pelisäännöistä.

Edustajia voidaan valita kaksi tai vaihtoehtoisesti hieman isompi vaikuttajaryhmä. Voitte myös sopia valitaanko edustajat vuodeksi tai kahden vuoden kaudelle.

Sopikaa siitä miten edustajat kyselevät muilta seurakunnan nuorilta mielipiteitä ja ideoita seurakunnan toiminnan kehittämiseen. Tämä voi tapahtua esim. muutaman kerran vuodessa nuorten illassa tai aina tarpeen mukaan.

Miettikää yhdessä mihin haluaisitte vaikuttaa? Millaisessa seurakunnassa teidän on hyvä olla?

Pitäisikö nuorten tiloihin päästä helpommin? Haluaisitteko osallistua enemmän jumalanpalvelusten suunnitteluun? Millaista isostoiminnan seurakunnassa pitäisi olla? Entä niiden nuorten jotka eivät halua tai pääse isosiksi, millaista toimintaa heille pitäisi järjestää?

Tavoittaako seurakunnan viestintä nuoret tai pitäisikö sen? Seurakunnassa on paljon asioita joihin nuorilla on reippaasti asiantuntemusta ja ideoita. Antakaa äänen kuulua ja kerätkää kokoon idealistaa.

Nuorten edustajat näkyville: esittäytymään seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille

Pitäisikö nuorten tiloihin päästä helpommin? Haluaisitteko osallistua enemmän jumalanpalvelusten suunnitteluun? Millaista isostoiminnan seurakunnassa pitäisi olla?

Entä niiden nuorten jotka eivät halua tai päästä isosiksi, millaista toimintaa heille pitäisi järjestää? Tavoittaako seurakunnan viestintä nuoret tai pitäisikö sen? Seurakunnassa on paljon asioita, joihin nuorilla on reippaasti asiantuntemusta ja ideoita. Antakaa äänen kuulua ja kerätkää kokoon idealistaa.

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA velvoittaa arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa sen millaisia vaikutuksia päätöksellä olisi kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. LAVA astui voimaan 1.1.2015 ja siitä säädetään kirkkojärjestyksessä (23. luku 3§).

Käytännössä LAVA ei velvoita muuhun kuin vaikutusten arviointiin. Vaikka arvioitaisiin päätöksen olevan alle 18-vuotiaiden seurakuntalaisten kannalta huono, voidaan päätös silti tehdä. LAVAn ansiosta on kuitenkin mahdollista ottaa päätöksenteon valmisteluun mukaan nuorten näkökulma.

Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeissa suositellaan lasten ja nuorten omien mielipiteiden kuulemista. Joissain seurakunnissa nuorten keskuudesta on valittu nuorten ryhmä jolta arviointivaiheessa voi kysyä nuorten ajatuksia tehtävistä päätöksistä.

LAVA -sivulle on koottu tietoa lapsivaikutusten arvioinnista.

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2025

Nuorten tulevaisuusseminaari järjestetään vuosittain. Seminaariin kutsutaan mukaan kaksi alle 18-vuotiasta, konfirmoitua nuorta jokaisesta seurakunnasta ja kristillisestä järjestöstä. Seminaaripäivän aikana nuoret visioivat kirkon tulevaisuutta ja keskustelevat siitä piispan ja kirkolliskokousedustajien kanssa.

Seminaari tarjoaa luontevan mahdollisuuden nuorten äänen kuulemiseen niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin. Seminaarin jälkeen nuoret vievät seminaariterveiset niin omaan kotiseurakuntaansa että kirkolliskokoukseen.

Aikaisemmat seminaarit ovat vaikuttaneet mm. nuorten äänesikärajan laskemiseen kirkollisissa vaaleissa ja isospankin syntyyn.

Lisää tietoa löydät Nuorten tulevaisuusseminaarin omilta sivuilta.