Tavoitteesta päätökseksi

POHDI

  • Mitä haluat saavuttaa seuraavan neljän vuoden aikana?
  • Mitä askeleita tavoitteeseen pääseminen edellyttää?

Usein luottamuselinten päätöksenteko rytmittyy vuosittaisten päätösten mukaan. Keskusteluissa pyörivät talousarvio, toimintasuunnitelmat, tilinpäätökset ja muut vastaavat.

Aika kuluu nopeasti ja helposti omat tavoitteet hukkuvat ja oma vaikuttamistyö keskittyy vain niihin asioihin joita esityslistoilla näkyy.

Kannattaa pysähtyä miettimään omaa unelmien seurakuntaa ja millaisia asioita itse haluaisi olla seurakunnassa toteuttamassa.

POHDI

  • Kuka kokoaa esityslistat ja valmistelee esitykset?
  • Millainen kokousrytmi on?
  • Pitääkö tavoitteisiini varata määrärahoja?

On tärkeää osata reagoida eteen tuleviin päätöksiin, mutta vaikuttaminen on myös proaktiivista toimintaa, eli voit itse nostaa keskusteluun sinulle tärkeitä teemoja.

Hyvällä valmistelulla pääset pitkälle. Mieti päätöksenteon kulkua seurakunnassasi ja esimerkiksi sitä keiden kaikkien on asiasta päätettävä jotta tavoitteesi toteutuu? Millaisen budjetin tavoitteesi tarvitsee ja miten se voisi tukea muuta seurakunnan toimintaa?

Ole avoin ja keskustele tavoitteistasi esimerkiksi esityksiä valmistelevien virkamiesten kanssa hyvissä ajoin.

HAHMOTA KOKONAISUUS

  • Keitä päätös koskee ja keihin se vaikuttaa?
  • Ketkä valmistelevat päätöksen?
  • Kuka voisi ajaa asiaa kanssasi?
  • Millaiset argumentit toimivat eri ryhmiin?

Yksin ei voi tehdä päätöksiä. Tehokas vaikuttaminen edellyttää kokonaisuuden hahmottamista.

Keiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä jotta esitys menee läpi? Miksi olet valinnut juuri nämä tavoitteet ja miten voisit vakuuttaa muut ajatuksistasi? Kannattaa myös pohtia sitä millaiset perustelut sopivat kenellekin.

Joitain saattaa kiinnostaa ainoastaan talousvaikutukset, toisille merkitystä on erityisesti nuorten mielipiteillä, kolmas taas kaipaisi työntekijöiden ajatuksia esittämästäsi muutoksesta.

Ole avoin ja keskustele tavoitteistasi esimerkiksi esityksiä valmistelevien virkamiesten kanssa hyvissä ajoin.

Helpota tavoitteesi hahmottamista kokoamalla ajatukset yhteen miellekarttaan.

Luottariajatuskartta