Nuorisoalan toimijat: 5 + 1 vinkkiä, joilla huomioit lapsivaikutusten arvioinnin seurakuntavaaleissa!

19.5.2022

Lapsivaikutusten arviointi on seurakuntien lakisääteinen tehtävä. Lapsivaikutukset eivät koske vain pieniä lapsia, vaan koko alle 18-vuotiaiden ikäryhmää. Kokosimme seurakuntavaaleja varten vinkkilistan lapsivaikutusten arvioinnista ja nuorten huomioimisesta vaaleissa. Toivomme, että viesti välitetään myös seurakuntaneuvostoille esimerkiksi neuvoston kokouksen muihin asioihin tai luottamushenkilöviestintään muuta kautta. 

  1. Huolehdi äänestyspaikat lähelle nuoria  

Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ennakkoäänestys tulisi toteuttaa siellä, missä seurakuntalaiset luontevasti liikkuvat. Erityisesti lukiot, ammattikoulut ja nuorisotilat ovat osoittautuneet hyviksi ennakkoäänestyspaikoiksi nuorten kannalta. Sovittehan paikallisten opetustoimenjärjestäjien ja nuorisotyöntekijöiden kanssa aiheesta hyvissä ajoin. Asiaan kannustavat myös Opetushallitus ja Kirkkohallitus yhdessä (Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2022). Nuorten kannalta keskeisiä kohtaamis- ja ennakkoäänestyspaikkoja kannattaa kysyä nuorilta itseltään. 

  1. Ota vaalit esiin nuorten toiminnassa 

Vaaleista kannattaa ja tulee puhua myös nuorten omassa toiminnassa: isoskoulutuksessa, nuortenilloissa ja -tapahtumissa. Myös nuorten vaikuttajaryhmät ovat luonteva taho vaalien käsittelyyn. Ehdokkaan oppaan, nuorteniltamateriaalin ja riparien vaalityöskentelyn löydät NAVIn sivuilta

Äänestystapahtuma itsessään on nuorille ensimmäinen koskaan: kannustamme seurakuntia järjestämään esimerkiksi yhteislähdön äänestämään. Kouluja voi kutsua ennakkoäänestyspaikoille äänestämään oppituntien aikana osana koulujen demokratiakasvatusta. 

  1. Huomioi nuorten äänen kuuluminen vaalilautakunnassa

Vaalilautakunnan jäsenten tulee olla yli 18-vuotiaita, mutta tätä nuoremmat voivat olla mukana esimerkiksi läsnäolo- ja puheoikeudella. Useimmiten lautakunnissa on keskimäärin iäkkäämpää väkeä. Juuri 18 täyttäneillä nuorilla on hyvä käsitys siitä, missä nuoret tavoittaa ja kuinka vaaleista heille kannattaa viestiä. Vaalilautakunnat täytyy nimetä 31.5. mennessä, joten vaalilautakuntaa voi vielä täydentää nuorilla seurakuntalaisilla.  Mikäli vaalilautakunnassa ei ole nuorta edustajaa, voi lautakunta myös kuulla nuoria esimerkiksi viestinnän tai äänestyspaikkojen suhteen. 

  1. Panosta saavutettavaan ja avoimeen viestintään vaaleista

Vaalilistojen ja vaaleissa ajettavien asioiden epäselvyys on keskeinen syy sille, miksi nuoret eivät äänestä seurakuntavaaleissa. Panosta viestinnässä selkeyteen ja siihen, että listojen eri painotukset näkyvät vaaleissa. Varaudu myös tukemaan ensikertalaisia ehdokaslistojen perustamisessa ja nuoria ehdokkaita oman listan löytämisessä. Valitsijayhdistyksiä voi esimerkiksi pyytää esittäytymään nuorteniltoihin tai muihin tapahtumiin. 

  1. Osallista lapsiasiahenkilö ja nuorisotyöntekijät mukaan nuorten tukemiseen

Seurakuntien lapsiasiahenkilöt ovat lapsivaikutusten asiantuntijoita. Nuorisotyön ammattilaiset ovat jo nuorille tuttuja seurakunnan kasvoja. Sekä nuorisotyöntekijät että lapsiasiahenkilöt voivat tukea nuoria ehdokkaita ehdolle asettumisessa, vaalityössä sekä valtuustotyön opettelussa. Lapsiasiahenkilö voi olla apuna valmisteluun tulevien asioiden lapsinäkökulman arvioinnissa sekä lasten ja nuorten mielipiteen selvittämisessä myös vaalikauden aikana.

+1: Nuoret ovat aktiivisia toimijoita niin vaaleissa kuin vaalien jälkeen

Nuorten äänen kuulumisesta on huolehdittava myös vaalien välillä. Nuorilla ja nuorten vaikuttajaryhmillä voi olla esimerkiksi läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuustojen kokouksissa, kuten esimerkiksi Vihdin seurakunnassa toimitaan. Nuoria tulee kuulla myös pistemäisesti osana strategiatyötä ja toiminnan kehittämistä. Kirkon tulevaisuus on kiinni siitä, kuinka nuoremmat sukupolvet ovat mukana seurakuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Nuoret kuuluvat päättäviin pöytiin. 

 

Lasten ja Nuorten keskus ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Suomen Partiolaiset ry

Vasemmisto-opiskelijat ry

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI


Vaalimateriaalia Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn sivuilta.  

Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista.