Nuorisoalan toimijat: lisää nuoria seurakuntavaaleihin

Laaja joukko nuorisoalan toimijoita yhdistää voimansa syksyn 2022 seurakuntavaaleissa kannustaakseen nuoria ehdolle ja äänestämään. Kiritämme nyt myös seurakuntia, kirkon nykyisiä päättäjiä ja viranhaltijoita kannustamaan nuoria ehdolle vaaleihin ja ottamaan heitä mukaan niiden valmisteluun. Erityisesti ennakkoäänestyspaikoista ja muista käytännön järjestelyistä päättävissä vaalilautakunnissa olisi tärkeää kuulla nuorten ääntä, jotta vaalien järjestämisessä huomioidaan myös nuorten osallisuus.

“Seurakuntien luottamushenkilöiden keski-ikä on 55 vuotta ja vain 6 % valituista oli alle 30-vuotiaita. On elintärkeää nuorentaa kirkon päätöksentekijöiden rivejä”, järjestöjen puheenjohtajat toteavat. 

Jo 2018 vaaleissa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tekivät yhteiskampanjaaa yhdessä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n, Lasten ja nuorten keskus ry:n sekä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden kanssa. Tällä kertaa mukaan on liittynyt myös suuri osa poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä. 

Järjestöt tuottavat yhdessä materiaalia kannustaakseen nuoria ehdolle ja äänestämään. Luvassa on mm. videoita, oppaita, koulutusmateriaalia ja somemateriaalia vaalikampanjointiin.

“Ensi kertaa äänestävälle voi olla epäselvää esimerkiksi se, mitä äänestystilanteessa konkreettisesti tapahtuu. Kaikkien meidän yhteinen tehtävämme on kannustaa nuoria vaikuttamaan omiin yhteisöihinsä ja madaltaa kynnystä osallistua vaaleihin”, puheenjohtajat painottavat. 

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022. Vaaleissa voivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Seurakuntavaalit ovat Suomessa ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänioikeus on jo 16-vuotiailla. 

Äänestämällä seurakuntavaaleissa nuori vaikuttaa kirkon linjoihin myös valtakunnallisella tasolla, koska nyt valittavat luottamushenkilöt pääsevät aikanaan äänestämään kirkolliskokousedustajista eli kirkon ylimmistä päätöksentekijöistä. Nuoria täytyy kannustaa äänestämään, ja heille tulee jakaa tietoa kirkollisten vaalien kiemuroista.  

”Seurakuntavaalit ovat monelle nuorelle ensimmäinen mahdollisuus kokea itse äänestystapahtuma tai asettua ehdolle vaaleissa. Demokratiakasvatuksen kannalta vaalit ovat äärimmäisen keskeiset”, puheenjohtajat muistuttavat.

Anna Laurila, puheenjohtaja, Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 

Nette Rimpioja, puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Siiri Somerkero, puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Selmi Holopainen, puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat

Peppi Seppälä ja Jami Haavisto, tasa-arvoiset puheenjohtajat, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Arttu Laaksonen, puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat

Ida Leino, puheenjohtaja, Kokoomusten Nuorten Liitto

Aleksi Sandroos, puheenjohtaja, Keskustanuoret 

Jussi Luoma, puheenjohtaja & Ilona Rantala, 1. varapuheenjohtaja, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI

Sirpa Syrjä, nuorisotyön asiantuntija, Kirkkohallitus

Lisätietoja: Katri Riikonen, koordinaattori, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, Lasten ja nuorten keskus ry

katri.riikonen@lastenjanuortenkeskus.fi, puh 044 491 4326