Nuorten aikuisten hengellisyys -kysely

Korona-aika on rajoittanut kokoontumista ja siten esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksiin osallistumista. Millaisia hengellisiä tarpeita ja toiveita nuorilla aikuisilla on yhteiskunnan avautuessa ja pandemian jälkeen?

 

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on luonut kyselyn, jolla kartoitetaan nuorten aikuisten hengellisyyttä erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vaikutuspiirissä. Kysely on suunnattu ensisijaisesti 18–29-vuotiaille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille, ja se on auki 17.12.2021 asti.
Julkistamme kyselyn tulokset alkuvuonna 2022. Tulosten avulla kehitetään NAVI-ryhmän sekä Lasten ja nuorten keskuksen toimintaa ja vaikuttamistyötä sekä annetaan seurakunnille ja kristillisille järjestöille välineitä ja suuntaviivoja nuorten aikuisten työn kehittämiseen.
Olemme kiitollisia jokaisesta vastauksesta ja toivomme, että kyselyä jaettaisiin mahdollisimman laajalle. Lähetä siis kyselyn linkkiä tutuillesi, seurakunnallesi ja kaikille kohderyhmään kuuluville!
Linkki kyselyyn: