Nuorten aikuisten toimintaa seurakunnissa: Harjun seurakunta

Blogisarjassa esittelemme nuorten aikuisten toimintaa seurakunnissa.

Kuva: Sofia Lintusalo

”Lupa itkeä ja nauraa, saada tukea elämän vaikeimmissakin hetkissä.”
”Seurakunta on ollut mulle riparista alkaen paikka, jossa saan olla oma itseni.”
”Seurakunta on rentoa yhdessäoloa kavereiden ja Jumalan kanssa.”

Muun muassa näin Tampereen seurakuntien nuoret aikuiset kuvaavat kokemustaan seurakunnasta. Tällä viikolla NAVI:n blogisarja esittelee Tampereen Harjun seurakunnan nuorten aikuisten toimintaa. Toiminnasta kertoo seurakunnan pitkäaikainen aktiivi Sofia Lintusalo.

Sofia kuvaa Harjun NA-toimintaa luontevana jatkumona nuorten toiminnalle. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan samat jutut toimivat niin nuorilla kuin aikuisilla. Toiminta koostuu yhteisistä hengailuilloista joka toinen viikko, leireistä pari kertaa vuodessa, mahdollisuuksista vastuutehtäviin nuorten toiminnassa ja esimerkiksi osallistumisesta messuihin yhteisellä porukalla.

Illoissa ja leireillä vuorottelevat vapaa oleminen ja hengellinen sisältö. Tyypilliseen leiriohjelmaan kuulu niin kokkausta, saunomista, pelailua kuin hartaudet, nuorisopapin vetämä raamis ja messu. Juuri leirit ovat Sofian mukaan NA-toiminnan ydintä. Ne rakentavat yhteisöllisyyttä ja koetaan tosi merkityksellisiksi.

 

Kuka toimintaa vetää?
Harjun NA-toiminta on lähtenyt nuorista itsestään. Kirkon nuorisopäivillä 2012 useampi aikuisuuden kynnyksellä oleva vanha seurakuntanuori jäi pohtimaan sitä, että he alkavat olla liian vanhoja nuorten toimintaan, mutta haluavat pitää kiinni seurakuntayhteydestään. Olemassa olevaa seurakunnan toimintaa ei kuitenkaan oikein koettu omaksi. Silloin syntyi ajatus K18-iltojen aloittamisesta.

Illat ja leirit pyörivät osallistujien varassa ja niiden ohjelma riippuu siitä, mitä mukana olevat haluavat järjestää. Leirejä suunnittelemaan valitaan pari vastuuhenkilöä, jotka organisoivat ohjelman. Seurakunnan nuorisopappi on kyllä osallistujien toiveesta mukana, ja seurakunta antaa toiminnalle pientä rahallista apua.

Kuva: Sofia Lintusalo

Miten NA-toiminta onnistuu?
Sofia nostaa esiin useita tekijöitä, jotka hän näkee avaimina onnistuneeseen NA-toimintaan. Toiminnan olisi hyvä olla yleiskirkollista mukavaa perushengailua sellaisella tavalla, että se voi tavoittaa kaikki eikä jätä ketään ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö toiminta voisi olla selkeästi kirkollista ja hengellistä.

Päinvastoin, Sofia ajattelee, että nimenomaan nuorille aikuisille toiminnan hengellinen sisältö, messut ja hartaudet, ovat aivan keskeisiä. Ne erottavat seurakunnan toiminnan mistä tahansa muusta järjestötoiminnasta. NA-toiminta on tärkeää juuri siksi, että se ylläpitää nuorena syntynyttä seurakuntayhteyttä ja suhdetta Jumalaan. Harjun seurakunnassa sekä nuorten että nuorten aikuisten toiminnassa osallistujien on mahdollisuus ottaa erittäin paljon vastuuta ja olla mukana suunnittelemassa toimintaa.

Sen vastapainoksi Sofia nostaa kuitenkin esiin sen näkökulman, että monien nuorten aikuisten elämä on jo täynnä opiskeluista ja töistä syntyviä paineita. Siksi olisi tärkeää, että NA-toiminta olisi matalan kynnyksen toimintaa, johon voi myös vain osallistua vailla paineita olla koko ajan tekemässä jotain.

Kiinnostuitko?
Harjun seurakunnan K18-illoista ja leireistä saa tietoa nettisivuilla. Seuraava ilta on 6.12. linnan juhlien kisakatsomon merkeissä. Oman seurakunnan toiminnan lisäksi Tampereella on paljon seurakuntien yhteistä toimintaa, esimerkiksi heti 25.11 klo 18 ilta teemalla ”voiko Jumalaan luottaa?”. (ST22, Rautatienkatu 22).

Lisätietoa yhteisestä toiminnasta löytyy nuorten aikuisten Facebook-ryhmästä. Seurakuntayhtymän järjestämästä Uusi Verso toiminnasta taas löytyy tietoa täältä.

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Sofia Lintusalo

Terveisin,
Katri Malmi
SLS:n NAVI-edustaja