Nuorten aikuisten toimintaa seurakunnissa: Lähetyskirkon messu

Blogisarjassa esittelemme nuorten aikuisten toimintaa seurakunnissa.

Lähetyskirkon, tuttavallisesti Lähiksen, messu Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa on kokonaan talkoovoimin pyörivä messuyhteisö, joka sai alkunsa jo noin kymmenen vuotta sitten, kun muutama Suomen Lähetysseuran nuori aktiivi alkoi haaveilla omasta messusta. Lupa saatiin sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalta että Lähetysseuralta. Nykyään messussa käy niin SLS:n toiminnassa mukana olevia ihmisiä kuin myös lähialueen asukkaita. Vaikka kävijöitä on eri ikäisiä, tekijäporukka on säilynyt nuorena.

Haastattelin NAVI:n blogia varten Susanna Lönnrotia, joka on ollut Lähiksen messuissa mukana jo useamman vuoden ja toimii tällä hetkellä ”vastaavana messuvastaavavastaavana”. Huvittavan tittelin taakse kätkeytyy messujen toimintaperiaate: Messuja pyörittää vastuutiimi, jonka jäsenistä joku on aina yhdestä messusta päävastuussa. Päävastuulainen hankkii muut vapaaehtoiset eri tehtäviin, kuten tekstiä lukemaan, esirukousta valmistelemaan ja kirkkokahveja pyörittämään. Susanna taas vetää vastuulaisten porukkaa ja auttaa ongelmatilanteissa. Varsinaisia työntekijöitä ei ole, mutta kerran kuussa liturgina on messun oma pappi.

Kuva: Susanna Lönnrot

Miksi nuoret aikuiset käyvät messussa?

Susanna kuvailee Lähiksen messua sanoilla ”rennompi luterilainen messu.” Messun kaava on ihan tavallinen ja siellä lauletaan virsiä. Nuorten aikuisten tavoittamiseen ei siis ole tarvittu ihmeellisiä temppuja. Sen sijaan Susanna nimeää muutamia tekijöitä, jotka vetävät ihmisiä messuun. Hän puhuu siitä, kuinka messua on tehty ilolla ja rukoillen.

Tekijät haluavat viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin ja pitää fokuksen Jeesuksessa. Näin toiminnasta ei tule pelkkää ”puuhastelua seurakunnan tiloissa.” Samalla yritetään rakentaa avointa ja vastaanottavaa ilmapiiriä, jossa messukävijät eivät muodostaisi pientä sisäpiiriä, vaan avoimuus uusille tulijoille säilyisi. Lisäksi virsiä lauletaan rennosti ja eläväisesti eri soittimilla säestäen. Messun musiikeista vastaa joukko musiikin opiskelijoita ja harrastajia.

Kuva: Susanna Lönnrot

 

Mitä Lähiksen messuista voisi oppia?

Ilmapiirin, rukouksen ja musiikin lisäksi Susanna puhuu ihmisistä. Mitään ei tapahdu, jos ei ole ihmisiä, jotka toimintaa toteuttavat. Siksi on tärkeää löytää ne ihmiset, jotka haluavat sitoutua messun pyörittämiseen. Tässä avaimena on tarkoituksenmukaisuus: täytyy järjestää sellaista toimintaa, joka on tälle alueelle ja näille ihmisille merkityksellistä. Ei tarvitse olla kaikille kaikkea, vaan jotain merkityksellistä niille ihmisille, joita halutaan tavoittaa. Nuorten aikuisten toiminta saa olla tekijöidensä näköistä. Toisaalta taas messun tekijöiden täytyy pystyä sitoutumaan epätäydelliseen, jos toimintaa haluaa parantaa ja kehittää. Ei voi sitoutua vasta sitten, kun toiminta on jo täydellistä.

Kiinnostuitko? Lähiksen messut pyörivät joka sunnuntai klo 15 Helsingin Lähetyskirkolla (Tähtitorninkatu 18) Lisätietoja löytyy messun kotisivuilta ja facebookista Lähetyskirkon messu –ryhmästä.

Terveisin,
Katri Malmi
Suomen Lähetysseuran NAVI-edustaja