Nya representanter valda till Borgå stift

UK 2018 valde de nya Borgå stiftsrepresentanterna till NAVI gruppen under plenihandlingarna på söndagen den 28.1.2018 på Lärkkulla. Av tre intresserade valdes två representanter, Julia Ämmälä och Urban Back.

NAVI representantskapet är en tvåårig mandatperiod och representanten har möjlighet föra fram ungas röst i Finska Ev-lut. kyrkan i olika sammanhang. NAVI tar ställning till aktuella frågor inom kyrkan och framhåller unga vuxnas ärenden på ett nationellt plan genom socialmedia , utlåtanden  och olika evenemang. NAVI fungerar även som sakkunnig i kyrkliga arbetsgrupper och i frågor som gäller ungdomars delaktighet.

I år har NAVI stort fokus på församlingsvalet och jobbar med att engagera ungdomar och unga vuxna att ställa upp i församlingsvalet och att rösta. Läs mera om vårt arbete inför valet här .