Vad är NAVI

NAVI tar ställning till aktuella frågor inom kyrkan och framhåller på det sättet unga vuxnas ärenden på ett nationellt plan genom socialmedia , utlåtanden och genom olika evenemang. NAVI fungerar även som sakkunnig i kyrkliga arbetsgrupper, i frågor som gäller ungdomars delaktighet. NAVI vill ge stöd åt unga och unga vuxnas i deras möjligheter att medverka och påverka i kyrkan genom information, stöd och evenemang.

NAVI är bland annat med och ordnar Ungas framtidsseminarium där unga får möjligheten att fundera på frågor som är viktigt för just dem i kyrkan, NAVI finns även med på Ungdomens kyrkodagar och Höstdagarna. Därtill publicerar NAVI material, som stöd för hur unga kan påverka och ökar således vetskapen om möjligheter att påverka.

NAVI vill underlätta för unga och unga vuxna att ställa upp i val genom att delge information. NAVI för t.ex. kampanj för unga vuxnas sak i kyrkliga val, uppmanar unga till att rösta och stöder unga kandidater i deras kampanj och förtroendevalda i deras arbete. Läs mera om vårt arbete inför valet här .

Vem är oss?

Stiften i evangelisk-lutherska kyrkan utser representanter och ersättare till NAVI-gruppen. Kristna organisationer kan också utse egna representanter. Varje år väljs en ordförande och 1-2 vice ordförande. Tillsammans med inkluderingssamordnaren ingår de i ledningsgruppen. Inkluderingssamordnaren är anställd av Lasten ja Nuorten keskus (LNK). Samordnaren fungerar som NAVI:s kontaktperson till LNK och stöder NAVI:s verksamhet.

Kontakt oss

NAVI -ledningsgrupp

Moro! Olen Arttu Vuori ja asun Suomen vetovoimaisimmassa kaupungissa Tampereella. Toimin kirkkovaltuuston jäsenenä Tampereella ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana Messukylän seurakunnassa. Vapaa-ajallani olen aktiivisesti mukana monissa eri järjestöissä ja Tampereen kaupunkipolitiikassa.

Hei! Olen kotoisin Turusta, ja tällä hetkellä asun Helsingissä. Opiskelen politiikkaa ja viestintää sekä teologiaa Helsingin yliopistossa. Teen töitä järjestösuunnittelijana taloushallinon, tapahtumatuotannon ja alueellisen toiminnan parissa. Vapaa-aikani käytän musisointiin, järjestöahertamiseen, kotijumppailuun sekä erilaisiin kulttuuririentoihin.

Hei! Olen alunperin Kuopiosta, mutta jo joensuulaistunut teologian opiskelija. Vapaa-ajallani neulon paljon ja koitan parhaani mukaan myös liikkua ulkona. Hepr. 13:8 on menossa mukana ja tuo varmuutta muuttuvaan maailmaan.

Olen Tampereella asusteleva kasvatustieteiden ja teologian opiskelija ja varsin intohimoinen penkkiurheilija. Työskentelen 50% -työsuhteessa osallisuuskoordinaattorina Lasten ja nuorten keskuksessa. Vapaa-aikani kuluu pääasiassa (penkki)urheillessa ja opiskellessa. Room. 8:15 tuntuu erityisen puhuttelevalta tällä hetkellä.

Stiftsrepresentanter

Hej, jag är Jonas, teologistuderande vid Åbo Akademi. Ursprungligen är jag från Sibbo, men nu i och med studierna bor jag i Åbo. På fritiden sysslar jag mycket med scouting på många nivåer, och är med i diverse andra organisationer och föreningar. Församlingslivet står mig nära till hjärtat! 1 Kor 13:13 är ett av mina favorit-bibelställen.

Risti sijaintimerkin sisällä.
Risti sijaintimerkin sisällä.
Risti sijaintimerkin sisällä.
Risti sijaintimerkin sisällä.
Risti sijaintimerkin sisällä.
Risti sijaintimerkin sisällä.

Hei! Olen Vantaalta ja opiskelen Helsingin yliopistossa biologiaa. Valmistun biologian lisäksi myös maantieteen ja uskonnon aineenopettajaksi. Tykkään muista ihmisistä, luonnosta ja uuden oppimisesta. Vapaa-ajallani soitan käsikelloja, seinäkiipeilen ja hoidan sirppikummitussirkkojani. Olen lisäksi Vantaankosken seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmässä.

Moro! Oon Sampo, helsinkiläinen valtiotieteiden opiskelija, ja opiskelen politiikkaa ja viestintää.Teen myös töitä viestinnän alalla. Vapaa-aikani kuluu kavereiden kanssa ollessa, musisoidessa ja järjestöhommien parissa. Navissa oon Suomen Lähetysseuran edustajana, jonka hallituksessa myös toimin.

Risti sijaintimerkin sisällä.

Moikka! Mä asun Helsingissä ja opiskelen politiikkaa ja viestintää sekä teologiaa yliopistossa. Tykkään kaikenlaisesta liikunnasta, musisoinnista, ruoanlaitosta sekä eräilystä. Vapaa-aikani kuluu kuitenkin tätä nykyä pitkälti järjestötoiminnan parissa.

Risti sijaintimerkin sisällä.

Moikka! Olen lähtöisin Seinäjoelta, mutta muutin Kuopioon farmasian opintojen perässä. Seinäjoen seurakunnassa olen ollut mukana nuorten vaikuttajaryhmässä.

Moikka! Olen Pia, kohta 20 vuotta täyttävä nuori aikuinen ja asun Helsingissä. Edustan Navissa Helsingin hiippakuntaa varajäsenenä. Työskentelen yläasteella koulunkäyntiavustajana ja vapaa-ajallani vaikutan Paavalin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmässä sekä osallistun Nuorten tulevaisuusseminaarin suunnitteluun toisena puheenjohtajana.

Risti sijaintimerkin sisällä.

Hej! Är från Helsingfors. Studerar engelska vid Helsingfors universitet med sikte på att bli översättare. På fritiden gillar jag läsa, handarbeta och lära mig nya språk.

Hei! Asun ja vaikutan Pirkanmaalla sijaitsevassa kunnassa nimeltä Hämeenkyrö. Olen suorittanut seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon ja tällä hetkellä toimin hautausalan eri tehtävissä. Vapaa-aika kuluu laajasti seurakunnan toiminnassa. Olen myös kirkkovaltuuston- ja neuvoston jäsen. Room 12:1 on ehdottomasti yksi lempi kohdista Raamatussa!

Terve! Olen kolmannen kauden kirkkovaltuutettu. Toimin Kärsämäen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana ja kirkkoneuvoston jäsenenä. Lisäksi minulla on kunnallisia ja alueellisia luottamustoimia. Koulutukseltani olen tradenomi.

Hei! Olen kouvolalaislähtöinen teologian opiskelija, ja majailen nykyään Helsingissä. Olen aikaisemmalta koulutukseltani sosionomi ja kirkon nuorisotyönohjaaja, joten nuorten vaikuttamisasiat ovat sitäkin kautta lähellä. Vapaa-aikaani kuuluu järjestötoimintaa, videopelejä ja pesäpalloa kaikissa mahdollisissa muodoissa.

Moi! Suoritan tällä hetkellä siviilipalvelustani Suomen Raamattuopiston musiikkilinjalla Kauniaisissa, mutta kotoisin olen Jyväskylän seudulta ja siviilityöpaikka sijaitsee Vaasassa, eli Lapuan hiippakunta rulettaa! Vapaa-aika kuluu musiikin, kartografian, kulinarsismin ja kirkollis-hengellisten aktiviteettien parissa. Joh. 15:16 antaa voimaa päivästä toiseen.

Hei! Olen Tampereella asusteleva teologian maisteri. Kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti ekumenia, uskontojen välinen dialogi ja kansainvälisyys. Vapaa-aikani täyttyy usein järjestöpuuhista, joiden lisäksi nautin ajan viettämisestä luonnossa. Aina yhtä rakas raamatunkohta on 1. Kor. 12:12

Risti sijaintimerkin sisällä.

Församlingsvalet 2022

Församlingsvalet 2022: NAVI:s målsättningar inför valet 

  1. Att öka de ungas kännedom om valet och höja ungdomarnas valdeltagande.
  2. Att ungdomar utgör minst tio procent av kandidaterna och de invalda.
  3. Att minst en ung förtroendevald väljs in i varje församling.
  4. Att fokusera på ungdomar och deras frågeställningar i valdebatten.

 

Vad handlar valet om?

Församlingsvalet är kyrkans kanske viktigaste möjlighet att påverka. Här väljs de högsta beslutsfattarna till församlingar och kyrkliga samfälligheter. Varje församlingsmedlem som har fyllt 16 år har rösträtt. Valresultatet påverkar kyrkans högre beslutsfattande organ då lokala förtroendevalda väljer representanter till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

De ungas röst är viktig

En viktig del av NAVI:s arbete är att stärka de ungas deltagande i församlingsvalet. Åldersgränsen för att få rösta är lägre än i något annat riksomfattande val. Det här betyder att många ungdomar för första gången får rösta och kan påverka sitt eget sammanhang.

NAVI vill uppmuntra de unga att använda sin rösträtt. Vi vill se till att de unga får tillräcklig information om valet. Vi vill också ge unga möjlighet att rösta där det är mest praktiskt för dem själva.

Det behövs unga kandidater

Det är viktigt att rösta. Minst lika viktigt är att ställa upp i val. Villkoret för att få ställa upp i församlingsvalet är att du fyllt 18 år och är konfirmerad. NAVI vill stöda alla unga vuxna som ännu inte fyllt trettio år att ställa upp i valet! NAVI ger ut material om valarbetet också på svenska. Materialet finns här.

De anställdas uppgift är att stöda de unga

Ungdomar och unga vuxna kan behöva mera personligt stöd än vad NAVI kan erbjuda. Därför vill vi uppmana församlingarnas anställda, särskilt ungdomsarbetsledare, att erbjuda de unga valinformation och uppmuntra dem att ställa upp i valet.

Material

NAVI har tagit fram material för olika ändamål. Till målgruppen hör ungdomar, kyrkans förtroendevalda, ungdomsarbetsledare och andra anställda. Material finns också på svenska och får användas fritt. Vi önskar dock att den som använder materialet nämner NAVI-gruppen. Kontakta oss om du har frågor om materialet och dess användning. Vår kontaktinformation finns här. 

Blog/Arkiv

Arkiv

UK 2018 valde de nya Borgå stiftsrepresentanterna till NAVI gruppen under plenihandlingarna på söndagen den 28.1.2018 på Lärkkulla. Av tre intresserade valdes två representanter,..

Arkiv

Jag är Laura Brännkärr och sitter med för andra året i NAVI-gruppen, som suppleant för teologiska studentföreningen i Åbo. För tillfället läser jag min..

Arkiv

NAVI -hmm…kanske du någon gång har hört namnet? Men är lite osäker över vad det är för något? Eller vem? Eller kanske du aldrig..

Arkiv

NAVI-gruppen presenterar sig under vårens lopp! Varje vecka kommer du att ha möjlighet att bekanta dig med en representant från ett stift eller en..

Arkiv

Under den gångs veckan hölls kyrkomötesval samt val av stiftsfullmäktige. Resultatet för dessa val är för inflytandegruppen för unga vuxnas, NAVI, del oroväckande. NAVI..