Piispa Mari Leppänen: ”Nuorten kannustaminen on sinun ja minun tehtävä”

Viime aikoina Yhteisvastuun ystävät ovat jakaneet Instagramissa muistojaan oman elämänsä turvallisista aikuisista. Kokemukset nähdyksi tulemisesta, kannustuksesta ja hyvän huomaamisesta ovat jääneet mieleen ja kantaneet monessa tilanteessa.

Kunpa voisin itsekin olla kannustava ja turvallinen aikuinen, moni tuumasi, minä muiden mukana.

Kannustus on tärkeää nuoren hyvinvoinnille, mutta nuorten kannustamisella on laajempiakin seurauksia. Tarvitsemme tämän maailman ja kirkkomme rakentamiseen nuorten näkemyksiä, kokemuksia ja panosta. Seurakuntavaalien lähestyessä yhteinen tehtävämme on rohkaista nuoria asettumaan ehdolle ja äänestämään.

Työ ei kuitenkaan lopu vaaleihin. Nuoret päättäjät tarvitsevat apua ja tukea kasvaessaan vastuunottoon ja vaikuttamiseen. He ansaitsevat keskustelukumppaneita ja vertaistukea niin paikallisseurakunnassa kuin valtakunnallisestikin.

On haitallista nähdä nuoret vain tulevaisuuden päätöksentekijöinä. Nuoria tarvitaan nyt. Heissä on paitsi tulevaisuus myös nykyisyys.

Piispa Mari Leppänen