Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit ovat kirkon ehkä tärkein vaikuttamisen paikka. Niissä valitaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien korkeinta valtaa käyttävät päättäjät ja äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaaleissa tehdyt valinnat myös kertautuvat vielä ylempiin päättäviin elimiin, sillä paikalliset luottamushenkilöt valitsevat hiippakuntavaltuustojen ja kirkolliskokouksen edustajat. Hieman kun vetää mutkia suoriksi, pääsee seurakuntavaaleissa siis vaikuttamaan kaikkeen oman lähikirkon kukkaistutuksista aina kirkkolakiin asti.

Mitä missä milloin?

 • Seurakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 20.11.2022
 • Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
 • Vaaleissa valitaan seurakuntien ylintä päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt 
 • Äänestyspaikat vaihtelevat seurakunnittain, ajantasaiset tiedot löydät oman seurakuntasi nettisivuilta
 • Ehdokasasettelu on käynnissä 15.9.2022 asti
 • Äänestysoikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä Suomen ev. lut. kirkon jäsenillä
 • Ehdolle voi asettua täysi-ikäinen konfirmoitu Suomen ev. lut. kirkon jäsen

Ehdolle asettuminen tapahtuu ilmoittautumalla ehdokkaaksi jonkin valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle. Lisätietoja ja ohjeita löydät mm. Ehdokkaan opas -materiaalistamme sekä seurakuntavaalit.fi -sivustolta.

Seurakunnan työntekijä, muistathan myös vaalien järjestämisen avuksi julkaistun info.seurakuntavaalit.fi -sivuston!

NAVI:n vaalitavoitteet

 1. Tietoisuus vaaleista nuorten keskuudessa kasvaa ja nuorten äänestysprosentti nousee
 2. Kaikista ehdokkaista ja valituiksi tulleista luottamushenkilöistä vähintään 10 % on nuoria
 3. Jokaiseen seurakuntaan tulee valituksi vähintään yksi nuori luottamushenkilö
 4. Nuoret ja nuorten asiat ovat esillä vaalikeskustelussa

Nuoren ääni on tärkeä

Keskeinen osa NAVI:n työtä on nuorten osallisuuden vahvistaminen seurakuntavaaleissa. Äänestysikäraja 16 vuotta on matalampi kuin missään muissa valtakunnallisissa vaaleissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa nuorista saa ensimmäistä kertaa itse äänestämällä vaikuttaa omaan yhteisöönsä. Tämä on merkittävää ensinnä siinä, että tällainen vaikuttamisen kokemus on verrattoman arvokas ja auttaa kasvamaan aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa. Toiseksi tämä on merkittävää siksi, että kun nuoret saavat antaa itse oman äänensä, ei heitä voida sivuuttaa poliittisessa työssä. Kun vaalilupauksia on annettava myös nuoria silmällä pitäen ja äänestäjät sitten puntaroivat lupausten laatua, tulee koko järjestelmästä parempi ja sisäänsäsulkevampi. NAVI pyrkii vaalityössään varmistamaan, että nuoret saavat riittävästi tietoa vaaleista ja mahdollisuuden äänestää siellä, missä se heille on kätevintä. Viestinnässämme rohkaisemme nuoria käyttämään äänioikeuttaan.

Nuoria ehdokkaita tarvitaan

Äänestämisen lisäksi toinen aivan keskeinen kanava vaaleihin osallistumisessa on ehdolle asettuminen. Ehdolla olevat henkilöt ja heidän vaalilistansa muodostavat ne raamit, joita pitkin äänestäjien käyttämä valta kanavoidaan. Ehdolle asettumisen ehtona on 18 vuoden ikä, kirkon jäsenyys ja konfirmaatio. NAVI kannustaa kaikkia alle kolmikymppisiä, eli nuoria aikuisia, asettumaan ehdolle. Nuori aikuinen ei ole ehdokkaana, tai kukaties luottamushenkilönä, vain ikäryhmänsä asioiden ajaja. Nuori luottamushenkilö on kaikilla tavoilla täysivaltainen vaikuttaja seurakunnassa, mutta ymmärtää erityisesti oman ikäryhmänsä tarpeita. Jokaisella nuorella aikuisella on omat arvonsa ja mielipiteensä – näiden mukaan hän voi valita samanmielisten vaalilistan. Seurakuntien luottamuselinten keski-ikä on huomattavasti kirkon jäsenten keski-ikää korkeampi ja nousevien sukupolvien tehtävänä onkin varmistaa se, että kirkko kutsuu kaikkia. Nuorella aikuisella ei välttämättä ole vielä paljoa kokemusta vaalityöstä, luottamustehtävistä tai kirkon hallinnosta. Tämän takia NAVI tarjoaa käytännön apua kuten Ehdokkaan oppaan hallintokäytäntöihin ja apua somekampanjointiin. Nämä ja paljon muuta löytyvät alta sekä Materiaalit -sivultamme.

Työntekijän tehtävänä tukea nuoria

Nuoret ja nuoret aikuiset saattavat kaivata henkilökohtaisempaa tukea kuin mitä NAVI voi tarjota. Siksi haluamme tukea myös seurakuntien työntekijöitä erityisesti nuorisotyössä vaalien saralla. Nuori äänestäjä voi harkita äänestämistä, mutta jättää väliin koska tietoa ei ole tarjolla. Työntekijän velvollisuus onkin tarjota tukensa nuorille. Vaalitulosta ei koskaan vääristä se, että äänivaltainen seurakuntalainen rohkaistuu ääntänsä käyttämään. Samoin seurakunnan nuorella voisi olla paljon sanottavaa ja rahkeet edustaa seurakuntalaisia asettumalla vaaleissa ehdolle. Oman listan löytyminen voi olla vaikeaa tai ehdolle asettumisen byrokratiaa kammoksuttaa. Työntekijän kannattaa näistä kenties paremmin perillä olevana ojentaa nuorelle auttava kätensä, ettei ehdolle asettuminen jäisi ainakaan teknisistä seikoista kiinni. NAVI tarjoaa omaa materiaaliaan myös työntekijöille. Valmiita ideoita ja malleja löytyy niin riparin oppitunneille, kuin nuorteniltaan, ja Työntekijän muistilistan voi tulostaa vaikka työpöydälle. Kaikki materiaalit ovat vapaassa käytössä ja löytyvät alta sekä Materiaalit -sivultamme.

Nyt voit myös halutessasi kysyä NAVI:n edustajaa omaan seurakuntaasi, järjestöösi tai muuhun yhteisöön kouluttamaan työntekijöitä tai vierailemaan esimerkiksi nuortenillassa tai nuorten aikuisten kokoontumisessa. Vierailut voidaan toteuttaa tilanteesta riippuen etänä tai paikan päällä. Kerromme seurakuntavaaleista ja vaikuttamisesta nuoria innostavalla tavalla, annamme tukea ehdolle asettumiseen ja kannustamme nuoria äänestämään rohkeasti.

Lisätietoja voi kysellä sähköpostitse: navi@lastenjanuortenkeskus.fi

Materiaalia

Huomaathan, että suomenkielisten materiaalien alta löydät materiaalia myös pohjoissaamenkielellä! 

Ruotsinkieliset materiaalit löydät omalta sivultaan.

Olemme postittaneet kaikkiin seurakuntiin yksittäiskappaleet vaalimateriaaleista laadukkaina painotuotteina. Pyydettäessä voimme toimittaa materiaaleista muutamia lisäkappaleita. Postitus ei kustanna seurakunnille mitään. Mikäli haluat omakustanteisesti saada käyttöösi isompia eriä painotuotteista, ole yhteydessä painokelpoisten taittotiedostojen toimittamisesta.

Yhteydenotot sähköpostitse: navi@lastenjanuortenkeskus.fi 

Vaalit 3 minuutissa -diaesitys

Työntekijälle

Navilainen vierailemaan yhteisöösi

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Ehdokkaan opas

Luottamushenkilölle, Nuorelle

Vaalien aikataulu -juliste

Nuorelle, Työntekijälle

Miksi äänestän -juliste

Nuorelle, Työntekijälle

Äänelläsi valitset -juliste (seurakuntayhtymä)

Nuorelle, Työntekijälle

Äänelläsi valitset -juliste (itsenäinen seurakunta)

Nuorelle, Työntekijälle

NAVI:n nuorteniltamateriaali

Työntekijälle

Válggaid áigeplána -plakáhta

Nuorelle, Työntekijälle

Jienas searvegoddeválggain -plakáhta (Searvegoddeovttastupmi)

Nuorelle, Työntekijälle

Jienas searvegoddeválggain -plakáhta (Iehčanas searvegoddi)

Nuorelle, Työntekijälle