Seurakuntavaalit osaksi rippikouluopetusta

Kesä ja rippikoulut ovat alkamassa, joten kannattaa ottaa haltuun (ja käyttöön!) NAVIn uusi rippikoulumateriaali ja lukea alta, miksi nuorille on tärkeää puhua seurakuntavaaleista ja vaikuttamisesta!

Yksi rippikoulutyön perustavanlaatuisista tehtävistä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä kristillisessä kontekstissa valmistaakseen häntä täysivaltaiseksi seurakuntalaiseksi. Seurakunnan asioihin vaikuttaminen ja niistä päättäminen seurakuntavaalien muodossa ovat keskeisiä oikeuksia, jotka nuori saa konfirmaation jälkeen. Tämän vuoksi NAVI haluaa tukea seurakuntien kasvatuksen ammattilaisia tuomaan tämän äärimmäisen tärkeän ja sitouttavan näkökulman esille rippikoulussa uuden seurakuntavaaleihin keskittyvän materiaalin kautta. 

Vuonna 2017 julkaistu ”Suuri ihme”-rippikoulusuunnitelma määrittelee yhdeksi rippikoulun tavoitteeksi, että ”nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa”, mikä jää valitettavan usein rippikoulussa muiden aiheiden jalkoihin tai mainitaan muutamalla lauseella rippikoulun viimeisenä päivänä ”meidän seurakunta”-tyyppisellä oppitunnilla. NAVI-ryhmän kasaama materiaali sisältää tietoa sekä kolme eripituista työskentelyä, joista voi rakentaa hyvän kokonaisuuden rippikouluoppitunnille. Näitä työskentelyjä voi myös käyttää rippikoulun ulkopuolella nuorisotyössä keskustelun herättäjinä ja esimerkkeinä seurakuntavaalien vaikutuksesta nuoren elämään.

Vaaleista puhuminen nuorille on äärimmäisen tärkeää, sillä omistajuuden kokeminen ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen ovat sitouttamisen kannalta tärkeitä asioita. Jokaisella yli 16-vuotiaalla konfirmoidulla seurakunnan jäsenellä on oikeus äänestää, mutta myös oikeus tietää, mihin valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat. Nuoret eivät voi saada kokemusta seurakuntavaikuttamisesta, ellei heitä tueta ja opeteta käyttämään jokaiselle seurakuntalaiselle avoimia kanavia. ilman tätä tukea ja opetusta nuoret jäävät herkästi vaikuttamisjärjestelmän ulkopuolelle ja kokevat, ettei heidän näkemyksillään ole väliä. Kuka meistä haluaisi osallistua sellaisen yhteisön toimintaan, jota ei tunnu kiinnostavan meidän äänemme?