#shoutoutfromnavi

Nuori kirkko ry:n yhteydessä toimiva ”Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa” -ryhmä koostuu hiippakuntien sekä kristillisten järjestöjen nimeämistä edustajista. NAVI edistää nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia Suomen ev. lut. kirkossa sekä valtakunnallisesti että paikallistasolla.

Koska NAVI haluaa kannustaa kristillisiä toimijoita kehittämään 15-30-vuotiaille suunnattua toimintaansa, aiomme esitellä onnistumisia sekä uusia avauksia eri puolilta Suomea. Näitä loistaviksi todettuja toimintaideoita nostetaan esiin NAVI:n blogissa, Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Paras idea palkitaan syksyllä!

Haluaisitko päästä esittelemään toimintaa, jota järjestät tai johon osallistut? Kiinnostuksesta ilmoitetaan täyttämällä Google Forms -lomake. NAVI valitsee ehdotusten joukosta ne, joilta pyytää esittelymateriaalia. Pyrimme huomioimaan tehtävänannon lisäksi myös alueellisen kattavuuden. Jos olet työntekijä, huomioithan, että lomake on täytettävä ja materiaali on tehtävä yhdessä nuorten tai nuorten aikuisten kanssa.

Miten homma toimii?

 1. Täyttäkää Google Forms -lomake osoitteessa https://bit.ly/2SDYRT0.
 2. Odottakaa NAVI:n yhteydenottoa. Ilmoitamme viikon sisään, olemmeko valinneet teidän toimintaideanne esiteltäväksi.
 3. Jos toimintaideanne tulee valituksi, päättäkää, kuvaatteko videon vai valokuvia vai pyydättekö NAVI:a tuottamaan kuvituskuvan.
 4. Perehtykää materiaalin kriteereihin:
   • Jos päädytte videoon, sen on oltava vaakaan kuvattu ja enintään 2 minuuttia pitkä.
   • Jos päädytte kuviin, niiden on oltava neliöitä ja niitä saa olla enintään neljä.
   • Saateteksti saa olla enintään 700 merkkiä pitkä. Sen alussa vastataan mahdollisimman lyhyesti kysymyksiin mitä (nimi) ja missä. Varsinainen toiminnan esittely alkaa vasta näiden perustietojen jälkeen. Lisätkää loppuun mahdollisten somekanavienne tiedot.
   • Materiaalin tuottajat vastaavat kuvaus- ja julkaisuluvista sekä videossa mahdollisesti käytetyn musiikin tekijänoikeuksista.
 1. Tärkeintä kuvatessa on yhdessä tekemisen meininki ja rohkeus olla luova! Jos päädytte NAVI:n kuvituskuvaan, kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mitä toivoisitte kuvalta.
 2. Ladatkaa valmis materiaali Drive-kansioon osoitteessa http://bit.ly/2SfB1bj. Video tai kuvat ladataan kansioon ja saateteksti liitetään Exel-taulukkoon. Video- tai kuvatiedoston nimen on vastattava Exelissä ilmoitettua nimeä.

Voit missä tahansa vaiheessa pyytää NAVI:lta apua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen navi@nuorikirkko.fi.

Tule mukaan vaihtamaan parhaita toimintaideoita!