#shoutoutfromnavi

NAVI, som fungerar tillsammans med Nuori Kirkko ry (övers. Ung Kyrka rf), består av kristna föreningar samt stifts representanter. NAVI förebygger ungas och unga vuxnas påverkningsmöjligheter i Finlands ev. lut. kyrka både nationellt och lokalt.

Vi vill uppmuntra kristna samfälligheter att utveckla verksamheten för 15-30-åringar, tänker NAVI lyfta fram framgångar och nya öppningar från hela Finland. Dessa lysande idéer lyfts fram på NAVI:s blogg, Facebook-sida och Instagram-konto. Den bästa idén belönas på hösten!

Skulle du vilja presentera verksamheten du ordnar eller deltar i? Visa ditt intresse genom att fylla i vårt Google Forms -formulär. Från förslagen väljer NAVI ut en del, och ber dem om mera material. Vi strävar efter att ta i beaktande även den regionala täckningen. Om du är anställd, ta i beaktande att formuläret fylls i och programmet görs tillsammans med unga och eller unga vuxna.

Hur fungerar det hela?

 1. Fyll i Google Forms -formuläret https://bit.ly/2SDYRT0.
 2. Vänta på att bli kontaktade av NAVI. Vi meddelar inom en vecka om vi har valt er plan att presenteras.
 3. Om er plan blir vald, bestäm er då om ni vill filma en video, ta bilder, eller be NAVI att producera illustrationer.
 4. Bekanta er med materialets kriterier:
   • Om ni bestämmer er för en video, måste den filmas horisontalt och max 2 min.
   • Om ni bestämmer er för bilder, måste de vara kvadratiska och max 4st.
   • Beskrivningen får vara högst 700 täcken. I början måste ni svara på några korta frågor vem (namn) och var. Själva presentationen på verksamheten börjar först efter denna basinformation. Tillägg era eventuella somekanaler i slutet.
   • Producenterna av materialet ansvarar själva för film- och publiseringslåven samt upphovsrätten för eventuell musik i videon.
 1. Det viktigaste i filmandet är gemenskapen och modet att vara kreativ! Om ni bestämmer er för en illustration av NAVI, beskriv så noggrannt som möjligt vad ni önskar er av bilden.
 2. Ladda upp ert färdiga material i Drive-mappen http://bit.ly/2SfB1bj. Videon eller bilderna laddas upp i mappen och texten i Exel-tabellen. Video- eller bildfilernas namn skall vara det samma som det i Exel-tabellen.

Du kan när som helst be NAVI om hjälp genom att skicka e-post till navi@nuorikirkko.fi.

Kom med och byt de bästa verksamhetsidéerna!