Skriftskolsommaren är på kommande, var redo!

Läs NAVI:s tips om hur du kan berätta om församlingsvalet i skriftskolan och varför det är viktigt att diskutera om det med ungdomarna. Vi har även samlat ihop färdigt material för att underlätta ditt arbete.

”Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville.”   (1 Kor. 12:17-18)

Det är väsentligt för kyrkan att unga deltar. Unga kan bäst föra fram hur man ska tala om tro med unga och hur man kan nå ut till dem.  En ung förtroendevald är den bästa reklamen och konsulttjänsten för kyrkan. Använd den här möjligheten!

Inspirera hjälpledare till att ställa upp som kandidater i församlingsvalet och till att rösta:

Hjälpledare är skriftskollägrens ryggrad, Kvällsprogram, gruppdiskussioner och kvällsandakter är också utbildande i längden. Allt går inte alltid perfekt, men man lär sig alltid någonting! Efter att lägret är slut då? Personer med ansvar på lägret bör även vara de med ansvar i församlingen. Kolla in NAVI:s tips om hur du kan stödja unga när det kommer till församlingsvalet.

Uppmuntra lägerdeltagarna att påverka och bygga församling:

En stor del av lägerdeltagarna får ännu inte rösta i höstens församlingsval. Många på lägret kommer ändå att vara ansvarspersonerna i framtidens församling. Dessutom kan lägerdeltagarna bland annat kampanjera för sina vänner eller hjälpledare. Behandla församlingsvalet tillsammans med lägerdeltagarna, till exempel på ungdomskvällar, på följande sätt.

Dessutom går det, om man vill, att på olika sätt öva på att påverka och ta ansvar. Man kan även använda sig av frågesporter och tester som till exempel NAVI:s test “Hurudan påverkare är du?”.

Kära medarbetare i kyrkan, skriftskolan är ett ypperligt tillfälle att berätta för unga om församlingsvalet och om ansvarsuppgifter i församlingen. Det är ett tillfälle där man kan ge unga möjlighet till ansvar, vilket gynnar både de unga och kyrkan. Använd tillfället väl!

 

Här är ännu en lista på material som kan användas i skriftskolarbetet: