Vad är Navi?

Vad är NAVI?

Inflytelsegruppen för unga vuxna NAVI arbetar för att främja unga
och unga vuxnas möjligheter att påverka i ev.lut kyrkan i Finland.

Ställningstagande och synlighet

NAVI tar ställning till aktuella frågor inom kyrkan och framhåller på det sättet unga vuxnas ärenden på ett nationellt plan genom socialmedia , utlåtanden  och genom olika evenemang. NAVI fungerar även som sakkunnig i kyrkliga arbetsgrupper, i frågor som gäller ungdomars delaktighet.

Främjande av delaktighet

NAVI vill ge stöd åt unga och unga vuxnas i deras möjligheter  att medverka och påverka i kyrkan genom information, stöd och evenemang.

NAVI är bland annat med och ordnar Ungas framtidsseminarium där unga får möjligheten att fundera på frågor som är viktigt för just dem i kyrkan, NAVI finns även med på Ungdomens kyrkodagar och Höstdagarna. Därtill publicerar NAVI material, som stöd för hur unga kan påverka och ökar således vetskapen om möjligheter att påverka.

Val

Vad är en lista? Eller vad är en valmansförening? Kyrkans beslutsfattning är för många församlingsmedlemmar ett helt främmande system.

NAVI vill underlätta för unga och unga vuxna att ställa upp i val genom att delge information. NAVI för t.ex. kampanj för unga vuxnas sak i kyrkliga val, uppmanar unga till att rösta och stöder unga kandidater i deras kampanj och förtroendevalda i deras arbete. Läs mera om vårt arbete inför valet här .