Församlingsvalet 2018

minkyrka

I församlingsvalet väljs till församlingarna förtroendevalda som fattar beslut om församlingens ekonomi och verksamhet. Följande församlingsval går av stapeln i november 2018 med temat Min kyrka.

Under valåret stöder NAVI unga uppställda genom att dela information och stödmaterial på sina nätsidor. Om du vill bli uppdaterad om NAVI:s verksamhet och få material eller få mera information om valet, följ då oss på sociala medier @naviryhma eller kontakta ditt stifts representant i NAVI .

NAVIs mål i församlingsvalet 2018

  • Minst en förtroendevald till varje församling.
  • Antalet unga förtoendevalda stiger till 1000 i hela Finland.