Kontakt

NAVI -ledningsgrupp

Ville Lehonmaa Ordförande

ville.lehonmaa@helsinki.fi

050 431 7240

Aapo Tähkäpää Viceordförande

aapo.tahkapaa@gmail.com

050 541 4610

Rasmus Tillander NAVI-sekreterare

navi@nuorikirkko.fi

044 024 3435

Tarja Liljendahl Ungdomssekreterare, Nuori kirkko ry

tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi

0400 279 3760

Stiftsrepresentanter

Tiia-Maria Kielo Åbo ärkestift

tiiamaria.kielo(at)gmail.com

Heidi Anttila Tammerfors stift

heidi.miisu(at)gmail.com

Jenni Koivisto Uleåborg stift

koivisto_jenni(at)hotmail.com

Varpu Lietzén Sankt Michels stift

varpu.lietzen(at)hotmail.com

Urban Back Borga stift
Axel Kaaro Suppleant, Borga stift
Anton Sutinen Kuopio stift

anton.sutinen@gmail.com

050 305 1120

Ilona Vehmas Lappo Stift

vehmas.ilona@gmail.com

Roni Vatto Helsingfors stift

roni.vatto@gmail.com

0400 344 038

JASMIN RISTOLAINEN SUPPLEANT, HELSINGFORS STIFT

jasmin.ristolainen(at)hotmail.fi

Föreningsrepresentanter

NAVI-gruppen är öppne för alla föreningar som fungerar i evangeliska-lutherska kyrkans kretsar. Om er förening är intresserad av att ha en representant i NAVI-gruppen, kontakta då NAVI:s sekreterare på navi@nuorikirkko.fi

NAVI-gruppen består nu av följande föreningars representanter:

Mikko Karhunen Kansan Raamattuseura (Folkets Bibelsälkskap)
Maini Salmi Finlands Kristliga Studentförbund, FKS

maini.silma(at)gmail.com

Väinö Väistö Suppleant, FKS
Enja Seppänen TYT (Teologiska studentförening vid Helsingfors universitet)

enja.seppanen(at)helsinki.fi

Emma Olander Teologiska studentföreningen vid Åbo Akademi, TSF

emma.olander(at)abo.fi

Saara Alamäki Fides Ostiensis (Teologiska Studentföreningen vid Östra Finlands universitet)

saaraala(at)student.uef.fi

Marko Koskelo Suppleant, Fides Ostiensis

markokos(at)student.uef.fi

Jonna Rasi Yrkeshögskolan Diakonias Studentkår O'Diako

hengellinen@odiako.fi

Emilia Myllylä Yrkeshögskolan Centrias studentkår COPSA

emilia.myllyla(at)centria.fi