Material för att genomföra möten tillsammans med de unga

De ungas vilja att påverka i sin församling är en enorm resurs för ungdomsarbetet. När de unga deltar i utvecklandet av verksamheten och i beslutsfattandet blir församlingen och verksamheten viktiga för dem. Samtidigt får de en möjlighet att ta ansvar och bidra med sina gåvor till
församlingen.

Att göra det möjligt för de unga att påverka är ett sätt för ungdomsarbetsledaren att stöda de ungas ansvarstagande. Genom att skapa fasta strukturer för påverkan kan vi garantera att de unga har möjlighet att medverkan i besluten.

Denna webbplats är en samling av material som gör det möjligt för ungdomar att konsulteras och möten ungdomar och beslutsfattare.

Klicka på bilden för att gå till materialet

Arbetar med kyrkans förflutna, nutid och framtid.

Diskussionskaféarbete om kyrkutveckling.

Arbetar med könsroller

Bilagor: