Att argumentera

VAR MEDVETEN OM VEM DU TALAT TILL

Fundera på förhand vem du försöker påverka. På olika aktörer biter olika argument. För en del kan de ekonomiska frågorna vara viktiga, för andra kan t.ex. den kristna läran eller kyrkans uppgift vara viktiga argument.

Argument kan vi kan grovt dela in i känslo-, och sakargument. Oftast är det framgångsrikt att använda sig av båda typerna av argument samtidigt. Som exempel kan forskning och statistik om ungdomsarbete stöda dina egna erfarenheter av församlingens ungdomsverksamhet och funderingar om hur det borde utvecklas.  

Fundera på förhand hurdana motargument som kan komma upp i ämnet. På så sätt kan du reagera på motargument bättre och motivera varför det du framhåller i ämnet vore lönsamt för församlingen. Du kommer troligen inte att kunna undvika alla motargument men i beslutsfattnings processen är det ofta fråga om prioriteringar och värderingar.

FAKTAT PÅ BORDET

För beslutsfattare finns det en hel del information som stöd, bara man orkar leta efter det. Information om hur man vill utveckla ungdomsarbete och i vilken riktning man beslutat att utveckla kyrkan hittar du i dokument som finns på sidor för kyrkans strategi.

Kyrkans statistikcentral samlar, som namnet antyder, in information om församlingar och kyrkans verksamhet. Med hjälp av statiskt kan du bland annat jämföra din egen församling med andra liknande församlingar eller med hela kyrkans riktlinjer.

Kyrkans central för forskning undersöker religiositet, värderingar och kyrkans verksamhet. I kyrkans fyraåriga årsberättelse kan du hitta värdefull information om kyrkans utveckling och förändring i arbetssätt.

Diskutera med den tjänsteman som bereder de ärenden som du är intresserad av. Om du har ändrings förslag, fråga då vad tjänstemannen har för åsikt eller om det finns aspekter som du inte tagit i beaktande eller lagt märke till.

Fråga av förtroendevalda du känner eller andra som är församlingsaktiva. Har man kanske redan provat din idé i någon annan församling? Hur har de svarat i andra församlingar på liknande frågor som du funderar på? Att tillsammans med andra söka svar på frågor ger lösningar!

Flera länkar  hittar du under fliken för länkar.

NERVÖST?

Ibland är det bara nervöst och man kan inte påverka det. Genom att öva på sitt framträdande och planera sin taltur kan man ändå lära sig att hantera situationen. Här är några råd på hur du kan tämja din rädsla:

1. VISUALISERA
Visualisera situationen där du skall tala. Fundera på förhand hurdan situation det är och vad som troligen kommer att hända och hur du tänker agera.

2. BÖRJA LÄTT
Om du är nervös för att tala under ett möte, börja med att fråga någon enkel fråga. Så småningom kan du utmana dig själv att säga någonting på varje möte som du deltar i.

3. FRÅGA MED EN PERSON SOM STÖD
Om du t.ex. håller ett tal be då någon bekant i publiken att hålla uppe ett stöttande leende alltid då du tittar på hen. Du kan även öva på talet med en vän eller presentera de viktigaste punkterna i ditt framförande.

4. TA TID PÅ DIG
Oftast talar människor alldeles för snabbt. Andas före du börjar tala (vi rekommenderar att du fortsätter andas mellan meningarna). Ta ögonkontakt med publiken och ge åhörarna tid att förstå vad du talar om.