Att kartlägga styrkor

KARTLÄGG DINA EGNA STYRKOR

  • Vad vet du?
  • Vad är du bra på?
  • Vem känner du?

En förvånansvärt stor del av dina styrkor föds då du gör saker du tycker om. Därför är det viktigt att skapa en vardag där du tar dina egna styrkor i beaktande.

Är du medveten om din församlings ungdomsarbete? Kan du säga att du kartlagt en hel del information om vad unga vuxna vill av kyrkan genom att diskutera med dina vänner? Har du en föreställning om hur social media fungerar eller hur inaktiva församlingsmedlemmar nås genom nya kommunikationsmedel?

Din styrka är kanske att du känner någon kommunpolitiker och vet t.ex. hur den nya stadsplaneringen kommer att se ut. Du kanske fungerar i elevrådet och kan således bilda dig en uppfattning om stämningen i skolan – skulle samarbetet mellan församlingen och skolan kunna öka?

FUNDERA PÅ VAD SOM ÄR FÖR DIG RÄTT SÄTT ATT PÅVERKA

  • Gillar du att uppträda?
  • Diskuterar du gärna saker vid en kopp kaffe?
  • Vilka forum är sådana där du kan diskutera om de mål och förväntningar du har i ditt förtroendeuppdrag?

I mötet för förtroendevalda kommer du ingenstans i diskussionen? Hitta tips om att tala på möten på Argumentation- sidan, [linkki Argumentointi-sivulle/ ARGUMENTATION]  men att påverka sker även mycket utanför möten.

Fundera på vad som för dig är det mest naturliga sättet att påverka. Mycket kan man få till stånd på informations tillfällena före mötet eller genom att i förbifarten tala med andra förtroendevalda. Om din styrka är att ta kontakt och diskutera i mera avslappnade förhållanden kan du be någon annan föra din talan under mötet.

Att nätverka handlar även om att du söker sådan människor till din omgivning som balanserar upp dina egna styrkor. Samarbeta med sådana personer som kompletterar dina kunskaper och dina arbetssätt.

Det lönar sig att modigt samarbeta med olika typer av människor. Dina tankar och idéer kan få större trovärdighet om det bakom dig finns förtroendevalda från olika grupper.

KARTLÄGG VARIFRÅN DU FÅR INFORMATION

  • Vem lyssnar du på?
  • Vad läser du?
  • Varifrån får andra information?

Fundera på varifrån du får aktuell information? Vilka kanaler följer du för att få reda på vad som sker i din församling,  eller vad som diskuteras i kyrkan eller om kyrkan?

Ofta fylls t.ex. ditt Facebook flöde av nyheter som är viktiga för dig men som din bordsgranne aldrig har hört om.

Om du vill påverka är det viktigt att veta vad andra talar om och hurdan information de tillhandahållet. Analysera dina egna informationskällor: Är du genom dem snabbare än andra på att få tag i information? Eller blir du kanske utan någon typ av information om du endast koncentrerar dig på en källa? Skulle du t.ex. kunna bekanta dig mera med lokala tidningar eller någon media du inte är så bekant med?

På vilka grunder fattar du dina beslut? Med hurdan bakgrunds information kommer andra till mötet?   Genom att fundera på dessa frågor kan du utveckla ditt nätverk och kartlägga hur andra människor handlar.