Länkar

Länkar

Agrikola-utbildningscentret utbildar i samarbete med Seurakuntaopisto församlingars förtroendevalda. Du hittar information om utbildningarna på finska här.

Kyrkan har ett flertal dokument med strategier och riktlinjer som styr församlingarnas verksamhet. De finns samlade på sidan för strategier.

I Finlex hittar du aktuell lagstiftning.
Kyrkolagen

Kyrkoordningen

Valordning för kyrkan

Kyrkans pengar är av Helsingfors samfällighet en utformad sida med information om varifrån kyrkan får sina pengar och vart pengarna går

Beslutsfattande i kyrkan. Här hittar du information om hur beslut inom kyrkan fattas.

På finska hittar du även forskning om församlingar och kyrkans förtroendevalda och deras verksamhet

Det finns även på finska avhandlingar om församlingars beslutsfattande