Webseminarium

Att påverka i kyrkan (på finska) / Veikko Pulli

Hur fungerar kyrkans administration, hur lönar det sig att påverka under möten, hur påverkar man på andra sätt i församlingen.

Förstå ekonomin (på finska) / Sami Ojala

Vi bekantar oss med de dokument som gäller ekonomi och ekonomiska beslut. Hur förbereds dokumenten och hur kan vi påverka dem.

Nätverk och påverka i församlingen (på finska) / NAVI-ryhmä

Hur kan du dra nytta av dina egna nätverk i arbetet att påverka saker, att samla initiativ, idéer och feedback från församlingsmedlemmarna.

Kyrkomötet och förnyande av kyrkan (på finska) / Katri Korolainen

Hurdana förnyelser är på gång inom kyrkan? Vilka ärenden är just nu på kyrkomötets föredragningslista och vad var nu egentligen kyrkomötet?