Material

Här hittar du det material som NAVI publicerat för att stöda arbetet att påverka. Om du önskar att NAVI publicerar annat material vad gäller ungdomsarbete, stöd i förtroendeuppdrag eller annat som hör ihop med unga och unga vuxnas delaktighet, skicka då din idé till oss. Adressen är navi@nuorikirkko.fi

Utlåtanden

NAVI tar ställning i aktuella frågor ur ungdomars perspektiv. Du hittar utlåtanden här.

Material för unga förtroendevalda

På dessa sidor har samlats information för att ge stöd åt dem som vill påverka i församlingen. Materialet utformas i samarbete med unga förtroendevalda.