Materialbank

INFORMATION OM VALET

Församlingsval är lokala val, som ordnas vart fjärde år. I valen väljer man in förtroendevalda till kyrkofullmäktige och församlingsråd.

Målet är att i varje församling ha personer från olika åldersgrupper, livsskeden och yrkesgrupper representerade bland de förtroendevalda. Då finns det flera erfarenheter och de kan ge ett brett bidrag till församlingen.

Följande församlingsval går av stapeln i november 2018. I valet kan alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år rösta. Alla 18 år fyllda konfirmerade församlingsmedlemmar kan bli uppställda.

Valdatum

Egentliga valdagen sö 18.11.2018

Förhandsrösningen  6-10.11.2018

Kandidatuppställningen slutar 17.9.2018

Varför rösta?

Att rösta i församlingsvalet är ett konkret sätt att påverka i din församling. Det är mera troligt att få unga förtroendevalda invalda i församlingens beslutandeorgan då det finns bra kandidater uppställda samt ju flera unga som röstar.

Ett eller två val?

Om församlingen är ekonomiskt oberoende av andra så förrättas endast ett val där man väljer representanter till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige leder den självständiga församlingens verksamhet.

Om församlingen hör till en samfällighet, förrättas två val. I valet väljs representanter till: församlingsrådet, som leder församlingens verksamhet samt till gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfällighetens verksamhet. För valen finns skilda listor för uppställda kandidater. Samma kandidat kan vara uppställd i båda valen eller endast i ena.

Om det finns två val skiljer man på vallistorna samt röstnings lapparna genom bakgrundsfärgen. I valet är kandidaterna uppställda enligt valmansförening, då du röstar går rösten alltså både till kandidaten och till ifrågavarande valmansförening.

Påverka indirekt

Genom att rösta i församlingsvalet påverkar du indirekt på sammansättningen av kyrkomötet. Det är församlingarnas förtroendevalda som får rösta i kyrkomötesvalet. Kyrkomötets val går av stapeln år 2020.