shoutoutfromnavi

1 inlägg

#shoutoutfromnavi

NAVI, som fungerar tillsammans med Nuori Kirkko ry (övers. Ung Kyrka rf), består av kristna föreningar samt stifts representanter. NAVI förebygger ungas och unga vuxnas påverkningsmöjligheter i Finlands ev. lut. […]