Tietoa vaaleista

TIETOA VAALEISTA

Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.

Vaalipäivämääriä

Varsinainen vaali toimitetaan
su 18.11.2018.
Ennakkoäänestys tapahtuu
6-10.11.2018.
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.

Miksi äänestää?

Äänestäminen seurakuntavaaleissa on yksi konkreettinen tapa vaikuttaa oman seurakunnan asioihin. Todennäköisyys saada seurakunnan luottamuselimiin nuoria vaikuttajia kasvaa paitsi hyvän ehdokasasettelun myös nuorten kasvavan äänestysaktiivisuuden myötä.

Yhdet tai kahdet vaalit

Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.

Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet: seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Mikäli vaaleja on kahdet, erotetaan vaalit ulkoisesti vaaliluetteloiden ja äänestyslippujen taustavärin perusteella. Vaaleissa ehdokkaat ovat esillä aina vaaliryhmittäin, jolloin henkilöä äänestettäessä ääni menee sekä henkilölle että kyseiselle vaaliryhmälle.

Vaikutusta myös välillisesti

Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt vaikuttavat keskeisesti siihen, ketkä tulevat valituksi kirkon ylimpään päättävään elimeen Kirkolliskokuokseen. Seurakuntavaaleilla on siis välillinen vaikutus myös Kirkolliskokousvaaleihin, jotka pidetään vuonna 2020.