Tuore tutkimus paljastaa: tukea kirkon nuorille luottamushenkilöille lisättävä

Kirkon tutkimuskeskus toteutti syksyllä 2021 seurakuntien nuorille luottamushenkilöille suunnatun kyselyn heidän kokemuksistaan nyt päättyvästä vaalikaudesta. Kyselyyn vastasi 78 luottamushenkilöä 62 seurakunnasta. Heistä lähes kaikki olivat tulleet valituksi luottamustehtävään alle 30-vuotiaina. Kysely kertoo, että perehdytys ja muu tuki niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeen ovat jääneet usein valitettavan heikolle tasolle.

Nuorten luottamushenkilöiden kohtelu on kyselyn perusteella ollut voimakkaan kaksijakoista. Yhtäältä monien kyselyyn vastanneiden mielestä heidän kohtelunsa päätöksentekoelimissä on ollut vähättelevää ja aliarvioivaa, eikä heitä tunnuta aina otettavan vakavasti. Toisaalta monien vastanneiden mielestä ilmapiiri on ollut kannustavaa ja huomioon ottavaa, ja he ovat kokeneet asemansa tärkeänä ja merkityksellisenä.

Nuoret ovat sitoutuneita kirkkoon: melkein 87% vastaajista kertoi tärkeimmäksi motivaattoriksi halun vaikuttaa seurakunnan asioihin. Nuorilta löytyy intoa päätöksentekokulttuurin muuttamiseen avoimempaan suuntaan; esimerkiksi tiedonkulussa ja informaation selkeydessä nähdään kehitystarpeita. Seurakuntalaisten osallistaminen ja yhdessä ideointi ovat nuorten luottamushenkilöiden mielestä tärkeitä. Päätöksenteko nähdään ennen kaikkea yhteispelinä, johon tarvitaan jokaista seurakuntalaista.

“Nuoret luottamushenkilöt tarvitsevat tukea tehtäväänsä sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen. On erittäin tärkeää, että seurakunnissa nuorikin luottamushenkilö nähdään muiden kanssa vertaisena, täysivaltaisena päättäjänä”, muistuttaa nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVIn varapuheenjohtaja Ilona Rantala.

Huolestuttava notkahdus näkyy innossa lähteä uudelleen ehdolle: vuoden 2018 seurakuntavaalien aikaan melkein 75% vastanneista kertoi olleensa motivoitunut ehdokkuudestaan, mutta tulevien vaalien suhteen vain 36% on kiinnostunut asettumaan ehdolle. “Nuoret haluavat vaikuttaa kirkossa, mutta tutkimuksen mukaan monen into hiipuu byrokratian rattaissa. 2018 valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli 55 vuotta, joten tarvitsemme kipeästi nuoren sukupolven osaamista kirkon hallintoon. On meidän kirkon aktiivien velvollisuus pitää vaikuttamisinto yllä ja tarjota tukea luottamushenkilönä toimimiseen”, kommentoi Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja Sami Ojala

NAVI järjestääkin syksyllä 2022 liudan webinaareja nuorten tukemiseksi vaaleissa yhdessä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa. Nuorille suunnatussa webinaarissa 23.8.2022 tarjotaan tietoa seurakuntavaaleista ylipäänsä sekä annetaan tukea ja neuvoja ehdolle asettumiseen. Ehdokasasettelun päättyminen jälkeen 5.10.2022 webinaarin aiheena on vaalikampanjan toteuttaminen: miten tulla valituksi vaaleissa? Vaalien 30.11.2022 jälkeen tarjotaan tuoreille ensi kertaa valituille ehdokkaille tukea luottamustoimessa toimimiseen. 

Lisäksi NAVI ja LNK järjestävät työntekijäwebinaareja: kirkon viestijöille on luvassa oma sessionsa nuorten huomioimisesta vaalikampanjoinnissa ja kirkkoherroille nuorten luottamushenkilöiden huomiomisesta.  

“Haluamme, että nuorilla on mahdollisimman hyvät eväät asettua ehdolle ja toimia luottamushenkilönä kirkon hallinnon kaikilla tasoilla”, kertoo Rantala webinaarien taustasta. 

Tutustu tutkimuskoosteeseen täällä.

Lisätietoja: Ilona Rantala, NAVI-ryhmän 1. varapuheenjohtaja, ilonaiidamaria@gmail.com, puh. 044 493 4906

Katri Riikonen, koordinaattori, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, Lasten ja nuorten keskus ry, navi@lastenjanuortenkeskus.fi, 044 491 4326